• วางแผนและบริหารจัดการงานด้านความปลอดภัย
 • ปริญญาตรี จป.วิชาชีพ
 • ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร จป.วิชาชีพ

3 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ทักษะการวิเคราะห์ วางแผนดี
 • ละเอียด รอบคอบ อดทน แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าดี

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จป. วิชาชีพ
 • ผ่านงานด้านความปลอดภัยอย่างน้อย 1 ปี
 • ปฏิบัติงานในจังหวัดสงขลา

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3 years’ experience in managing safety
 • Occupational Health, Safety and Environment
 • Good command of English

6 hours ago

 

Applied
 • จัดทำแผนงาน มาตรการความปลอดภัย
 • ดำเนินการตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความปลอดภัย
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

10 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • การศึกษา ป.ตรี สาขาวิศวกรรมการจัดการความปลอดภัย
 • เพศชาย
 • สามารถออกต่างจังหวัดได้

16 hours ago

 

Applied
 • ป.ตรี สาขาวิศวกรรมการจัดการความปลอดภัย
 • เพศชาย
 • อายุ 25 - 40 ปี

16 hours ago

 

Applied
 • เพศชายเท่านั้น
 • มีวุฒิบัตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
 • ประสบการณ์ 2 - 5 ปี

16 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย – หญิง อายุ 22-28 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัย
 • สามารถทำงานด้านความปลอดภัย ระบบป้องกันภัยต่างๆ

16 hours ago

 

Applied
 • Good command of English, Good computer literacy
 • Certification of Safety Officer
 • 5 years experience as a safety officer

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จป.วิชาชีพ ในงานติดตั้งงานระบบภายในอาคาร
 • มีคุณวุฒิในระดับ จป.วิชาชีพ
 • เพศชาย

16 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีวุฒิบัตร จป.ระดับเทคนิค
 • มีประสบการณ์ในงานด้านความปลอดภัย

16 hours ago

 

Applied
 • Experience with strict customer audit.
 • Bachelor degree in occupational health and safety.
 • Can communicate in English

16 hours ago

THB20k - 30k /month

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป ด้านการขนส่งวัตถุอันตราย
 • มีความสามารถพิเศษ มีความรู้เกี่ยวกับ ภาษาอังกฤษ

16 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
 • มีใบประกอบวิชาชีพ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
 • สามารถทำงานตามหน่วยงานก่อสร้างได้

16 hours ago

 

Applied
 • ผ่านการอบรมจป.วิชาชีพหรือผ่านการอบรมเพิ่มเติม
 • ดูแล กำกับงานด้านความปลอดภัย ในโรงงานฯ
 • ติดตาม ตรวจสอบผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย

16 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง / ชาย อายุ 22 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาป.ตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

16 hours ago

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง ไม่กำหนดอายุ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี
 • ภาษาอักฤษ เขียน อ่าน พูด ได้ดี

16 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Occupational Health & Safety
 • Having experience in oil and gas
 • Able to relocated to Sattahip & go offshore

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Occupational Health & Safety
 • 1-2 years’ experience
 • Knowledge OHSAS 18001 and ISO14001

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบงานการจัดทำแผนความปลอดภัยประจำปี
 • ดูแลให้ปฎิบัติงานตามกฎหมายความปลอดภัย
 • ปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงาน

16 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปี ขึ่นไป
 • วุฒิปริญญาตรี
 • มีใบอนุญาตแจ้งขึ้นทะเบียน จป. วิชาชีพ

22 hours ago

 

Applied
 • Male or Female
 • Bachelor’s Degree in Occupational Health & Safety
 • Experience 2 years up in Safety Officer Position

21-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Occupational Health
 • Having 3-5 years of work experience
 • Good knowledge in NFPA,TIS/OHSAS 18001

21-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 26 - 40 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี ด้านสิ่งแวดล้อม
 • หากมีประสบการณ์ ด้าน CSR ไม่น้อยกว่า 2 ปี

21-Aug-17

 

Applied
 • 1 – 5 years’ experience in Safety &EHS Management.
 • Thai nationality, Male / Female, Aged 23 - 32 year
 • New graduate is welcome

21-Aug-17

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • ควบคุมงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของ Site งาน
 • ควบคุมให้พนักงานปฏิบัติตามข้อบังคับความปลอดภัย
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดและต่างประเทศ

21-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Occupational Health Safety
 • Knowledge for ISO 9001 and OHSAS 18001
 • Good command of English.

21-Aug-17

 

Applied
 • ป.ตรี จป.วิชาชีพ, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ประสบการณ์ 1 – 7 ปี
 • ดูแลงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ

21-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมดูแลสิ่งแวดล้อม ภายในโรงพยาบาล
 • จบการศึกษา ป.ตรี
 • อายุระหว่าง 18-30 ปี

21-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวะอนามัยและความปลอดภัย
 • ขึ้นทะเบียน จป.วิชาชีพได้
 • ดำเนินการปรับปรุงความปลอดภัยในโรงงาน

21-Aug-17

 

Applied
 • Environment, Health, Safety and Security
 • support a safe and healthy environment
 • safety and health laws

21-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree of Occupational health and safe.
 • Safety.
 • Good human relations

21-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • 3-5 years’ experience in Safety
 • Bachelor Degree in Occupational Health and Safety
 • Stress resistant, responsible and accountable.

21-Aug-17

 

Applied
 • Play a proactive and key role in Plant EHS team
 • Control and manage EHS processes and policies
 • Lead and implement best EHS practices

21-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • อายุ 23 - 45 ปี

21-Aug-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • จบ ป.ตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีใบ จป.ระดับวิชาชีพ

21-Aug-17

 

Applied
 • Bonus 5-7 mnths, PVD Fund, Medical Ins, Meal, etc.
 • Stable and Good System Automotive Parts Mfg.
 • Fresh is Welcome

20-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 - 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีใบรับรองวิชาชีพ จป.

20-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor's or Diploma Degree in quantity surveying
 • Positive attitude and able to work under pressure
 • Knowledgeable about Microsoft Word, Excel,Auto CAD

19-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Meal / Femeal 24-30 years
 • Have experience in safety
 • 1-2 years experience

19-Aug-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านความปลอดภัยในงานอย่างน้อย 1 ปี
 • ฝึกอบรมด้านความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทุ่มเท มีทัศนะคติเชิงบวก

19-Aug-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • มีประสบการณ์ตามสายงาน 3-5 ปี
 • มีใบประกอบวิชีพ จป.วิชาชีพ

19-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ (25-35)
 • จบการศึกษาระดับปริญญตรี สาขาอาชีวอนามัย
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรความปลอดภัย

19-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย
 • ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึ้นไป

19-Aug-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 3 ปีขึ้นไป
 • ตรวจวัด และประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

18-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 • ประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม 1 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้ ด้านระบบ ISO 14001/OHSAS 18001

18-Aug-17

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง
 • อายุ 23 ถึง 34 ปี
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป

18-Aug-17

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ประสบการณ์ 1ปีขึ้นไป
 • ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ
 • สามารถแก้ปัญหาตามสถานการณ์ต่างๆได้ดี

18-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.