• ควบคุมความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
  • มีใบประกอบวิชาชีพ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
  • สามารถทำงานตามหน่วยงานก่อสร้างได้

18 hours ago

 

Applied
  • ป.ตรี จป.วิชาชีพ, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • ประสบการณ์ 1 – 7 ปี
  • ดูแลงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ

21-Aug-17

Salary negotiable

Applied
  • มีประสบการณ์ด้านความปลอดภัยในงานอย่างน้อย 1 ปี
  • ฝึกอบรมด้านความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทุ่มเท มีทัศนะคติเชิงบวก

19-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.