• Min.3 years experience in automotive field
 • Good command of English both spoken and written
 • Apply: inthiraporn.k@manpower.th.com

20-Mar-18

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • รับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงานและอาชีวอนามัย
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยความปลอดภัย
 • จัดทำแผน / รายงาน / วิเคราะห์

19-Mar-18

 

Applied
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ดูแลรับผิดชอบงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงต่อสภาพแวดล้อมในสถานที่ปฏิบัต

19-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี อาชีวอนามัย
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • รับผิดชอบในส่วนงานของความปลอดภัย

16-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี Safety
 • เพศชาย/หญิง
 • มีประสบการณ์ในงานด้านความปลอดภัย

15-Mar-18

Salary negotiable

Applied

Safety Officer

Abatek (Asia) Co., Ltd.

Bangkok Area - Samutprakarn

 • Bachelor Degree in field related to Safety
 • 5 years relevant work experience
 • Good command of English

15-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์อาชีวอานามัยและสิ่งแวดล้อม
 • ผ่านการอบรม จป.วิชาชีพ 180ชม. จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ประสบการณ์ 3-5, สื่อสารภาษาอังกฤษได้

15-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Occupational Health & Safety
 • Good understanding of safety at work
 • Ability to communicate in English

14-Mar-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.