• บริหารความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการ
 • วางแผนกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงขององค์กร
 • พัฒนากรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการ

7 mins ago

 

Applied
 • Min 2 yrs. in Risk, Internal Control, Audit
 • Be a Team Player
 • Strong All English Skills

24 mins ago

 

Applied
 • Operational Risk
 • Risk management
 • IT Risk Management

2 hours ago

 

Applied
 • Newly established Fintech type company
 • Dynamic and fast growth industry
 • A well funded secure business

3 hours ago

THB90k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • Master degree in Businesses Administration
 • Experience in financial risk management
 • Good command of English in communication

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • opearational risk
 • report, Basel
 • banking, audit, measurement

13 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาการตลาด,บริหารปริญญาโท สาขาเกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี
 • เข้าใจระบบริหารงานระบบมาตรฐาน FSSC 22000, ISO 1400

15 hours ago

THB30k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 5 ปี
 • เข้าใจระบบริหารงานระบบมาตรฐาน FSSC 22000,ISO 14000

15 hours ago

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Risk Management
 • internal audit
 • Excellent english skil

15 hours ago

 

Applied
 • Credit Analyst, Credit review
 • TOEIC
 • Economics

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Credit
 • Finance
 • Risk Management

15 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in Law related fields
 • Have experience 5 years in law firm
 • Good command in English

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 1+ years experience as Credit Analyst
 • Bachelor's Degree in Economics
 • English Skill (TOEIC 780+)

08-Jul-20

 

Applied
 • การศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์โดยตรง 3-5 ปี
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

08-Jul-20

 

Applied
 • 5-8 years exp. of legal advisor, counselor in law
 • Bachelor degree in Law
 • Good command of English (Business Level)

08-Jul-20

 

Applied
 • IT Security / IT Auditor / Risk Management
 • 5 years of IT Experiences
 • ISO 27001

08-Jul-20

 

Applied
 • easure absolute risk and relative risk
 • Product and process risk analysis
 • Propose risk management policy and framework

08-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • Male or female, aged 30 - 44 years old.
 • Prepare a report on risks profile of the business
 • Implementing an overall risk management

07-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • Internal Control Management (IC)
 • Audit in Big 4 Firm Background Experience
 • Business Continuity Management (BCM)

07-Jul-20

 

Applied
 • Knowledge in Information Risk Managemnt
 • Business Consulting Mindset
 • Dynamic Working Environment and Various Industries

07-Jul-20

 

Applied
 • Risk Management
 • Internal Control
 • Business Continuity Management

07-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • Law
 • Legal
 • drafting and reviewing commercial contracts

07-Jul-20

 

Applied
 • Analyze the suppliers financial, Credit Analysis
 • Experience 1-3 years in Credit Analyst & review
 • Fluent in English (TOEIC Score 780)

06-Jul-20

 

Applied
 • ปิดรับสมัคร วันที่ 19 กรกฎาคม 2563
 • ปริญญาโทขึ้นไป สาขาการเงินการธนาคาร
 • ความสามารถภาษาอังกฤษ TOEIC 800 ขึ้นไป

06-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • IT Security / IT Auditor / Risk Management
 • 5 years of IT Experiences
 • ISO 27001

06-Jul-20

 

Applied
 • IT Security / IT Auditor / Risk Management
 • 5 years of IT Experiences
 • ISO 27001

06-Jul-20

 

Applied
 • Experience as Credit Analyst/ Credit Review
 • Bachelor's Degree in Economics/TOEIC 780+
 • Analyze the supplier's Financial, Credit Analysis

05-Jul-20

 

Applied
 • IT Security / IT Auditor / Risk Management
 • 5 years of IT Experiences
 • ISO 27001

05-Jul-20

 

Applied
 • IT Security / IT Auditor / Risk Management
 • 5 years of IT Experiences
 • ISO 27001

05-Jul-20

 

Applied
 • IT Security / IT Auditor / Risk Management
 • 5 years of IT Experiences
 • ISO 27001

05-Jul-20

 

Applied
 • Flexible work environment
 • Fast-track your career in the Blockchain Industry
 • Join one of Korea's leading firms

04-Jul-20

THB30k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Risk Management
 • Regional Purchasing Manager
 • Degree or higher in Finance,Expatriate is welcome

03-Jul-20

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
 • Perform root cause analysis on identified risk
 • Follow up key risk indicator of each business
 • Perform BCP test on regular basis and provide

03-Jul-20

 

Applied
 • Risk Management /Internal Audit experience
 • Fast growing Real Estate & Manufacturing
 • Strong interpersonal

03-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • Conduct Enterprise Risk Management(ERM) activities
 • Monitor Key Risk status and Key Risk Indicators.
 • Implement Business Continuity Management Policy.

03-Jul-20

 

Applied
 • Thai, Male/Female, age not over 26 years old
 • 1-3 years exp. in Credit risk @ BTS Chongnonsri
 • Fluent in English (TOEIC 750 UP)

03-Jul-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์
 • ร่วมจัดทำและทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย 2ปี

03-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Finance
 • Work exp., min. 1 yr. in Credit/Risk Management
 • Good command of English (business level)

03-Jul-20

 

Applied
 • บริหารความเสี่ยง
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยง 3 ปี ขึ้นไป
 • โบนัสเฉลี่ย 5 เดือน

03-Jul-20

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
 • มีประสบการณ์งานด้านงานตรวจสอบภายใน 2-5 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจด้านการควบคุมตามหลัก COSO

03-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • IT risk management, IT governance and controls
 • Data protection, Emerging technology Risk
 • Cloud, AI, IoT, Blockchain

03-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • Operational/Enterprise Risk
 • 5 years of experience in risk management
 • Hands on and independent

03-Jul-20

 

Applied
 • Graduates of risk management courses
 • 5 years experience in Enterprise Risk Management
 • Good communication and presentation skills

03-Jul-20

 

Applied
 • Digital Forensic and Cyber Risk Management
 • Computer Science, Computer Engineering, Informatio
 • Knowledge or experience in scripting/programming

03-Jul-20

Salary negotiable

Applied