• บริหารความเสี่ยง
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยง 3 ปี ขึ้นไป
 • โบนัสเฉลี่ย 5 เดือน

2 hours ago

 

Applied
 • สัญชาติไทย
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี หรือ ออดิท
 • ประสบการณ์ด้านตรวจสอบ อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Having knowledge in risk management tools
 • 1 year experience in risk management areas
 • Strong analytical thinking and decision making

16-Oct-19

 

Applied
 • ประสานงาน รวบรวม และติดตามความเสี่ยงต่างๆ
 • ติดตามรายงานความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กร หน่วยงาน
 • จัดทำและดูแลให้การติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับความเสี่ยง

16-Oct-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • วางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีความรู้เรื่อง ปปง
 • แนะนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงแก่หน่วยงานต่างๆ
 • ดูแลระบบงานและการบันทึกข้อมูลในระบบให้ถูกต้อง

16-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • Prepare Key Risk indicator of each BU
 • Review and discuss with BU/BP concerning to RM
 • Arranging Risk Management Committee meeting

16-Oct-19

 

Applied
 • Monitor and preliminary investigation IT risk.
 • Develop and adjust, analyze log and incident.
 • IT Security Management, IT Auditor , IT Compliance

15-Oct-19

THB35k - 70k /month

Applied
 • Male or Female age not over 40 years old
 • degree in Risk Management, Economics, MBA
 • experience in Risk Management & Risk Analyst

14-Oct-19

 

Applied
 • Risk Management
 • RM Coordinator
 • เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง

14-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • compliance officer
 • work oversea
 • Risk management

10-Oct-19

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • compliance officer
 • work oversea
 • Risk management

19-Sep-19

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied