• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสาขาใดก็ได้
 • การบริหารงานบุคคลและองค์กร
 • จัดทำคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)

10 mins ago

 

Applied
 • Work for human resources (HR) firm
 • Work as senior HR consultant
 • Compensation and benefits specialist

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • โอกาสร่วมสร้างอนาคตของเครือ ผ่านงานโครงการต่างๆ
 • อายุไม่เกิน 28 ปี ปริญญาตรี/โท/เอก ไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการณ์โดดเด่นด้านผู้นำ ประธาน/หัวหน้า/กิจกรรม

22-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Manpower Plan and Recruitment
 • Compensation Management
 • Welfare Development

22-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in BA, Accounting, MIS,IT
 • Handle sales incentive scheme and calculation
 • Expert in Excel

21-Aug-17

 

Applied
 • Excellent skill of Recruitment and Selection
 • Well analytical and planning skill
 • Good computer skill

21-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์, บริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
 • ด้านการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์

21-Aug-17

 

Applied
 • Human Resources
 • Employee Relations
 • Management

18-Aug-17

 

Applied
 • Talent Management and Succession Plan
 • Master's degree
 • 2-4 Year of experiences in HR field

18-Aug-17

 

Applied
 • 8 years’ experience in Application Development-HR
 • Excellent project management skills ,
 • Knowledge of HR module is a must & good English

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 2 years working experience in HRM
 • Experiences in Payroll function
 • Payroll payments and tax Lao

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in any field
 • At least 5 years experience in HR Generalist
 • Eager to learn new thing

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • A minimum of 5 years in Rewards and C&B Management
 • At least 3 years in managerial
 • Strong in People Management skills

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์การบริหารโครงการ IT อย่างน้อย 5 ปี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปี ในการทำงานร่วมกับ NGO

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ตรี Engineer, Logistic / โท MBA, Finance, Account
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะ

13-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.