• ปริญญาตรีด้านสถิติ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารและวิเคราะห์ข้อมูล
 • สามารถใช้งาน excel ได้เป็นอย่างดีเยี่ยม

18-Sep-18

 

Applied
 • 2 years experience
 • E-Training, E-learning, Data Analyst
 • Training, HRD, HR

18-Sep-18

 

Applied
 • HR analytic report
 • experience in retail business
 • Monitor and generate regular reports

17-Sep-18

 

Applied
 • Operation Support to Business and Services Lines
 • Benefits and Compensation policy
 • Fluent in English and 3rd Language

17-Sep-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?