• เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีทักษะการใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษดี
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์

4 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์เคมี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้ในระบบ ISO

16-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การพิมพ์ เคมี
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานวิจัยและพัฒนา
 • มีความคิดริเริ่มและมีความกระตือรือร้น

16-Mar-18

 

Applied
 • Minimum 3 years of market research experiences
 • Passionate about consumer behavior &brand strategy
 • Project manager who is positive & enjoy challenges

16-Mar-18

 

Applied
 • Researcher - Physicist
 • Professional researcher
 • Experience in algorithm development tools

16-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Master Degree in Economics
 • 3-5 years working experience in economic research
 • Proficiency in research writing and presentation

15-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6 สาย วิทย์ - คณิต, ปวส หรือ ปริญญา
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี
 • หากมีประสบการณ์ด้าน การผสมสูตร จะพิจารณาเป็นพิเศษ

15-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Research, Statistics
 • 2 year experienced in analyze and research
 • Friendly with strong coordination skill

14-Mar-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี ที่เกี่ยวข้องกับ วิทยาศาสตร์สาธารณสุข
 • สอบภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำของมหาวิทยาลัยมหิดล
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรม MS Office

14-Mar-18

THB16k - 20k /month

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาพืชไร่ พืชสวน หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยว
 • สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบขับขี่
 • สามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี

14-Mar-18

 

Applied
 • เพศหญิงอายุ 24-29 ปี
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีความอดทน
 • หนึ่งใน startup ที่โตเร็วที่สุด ลูกค้ากว่า 700 ราย

14-Mar-18

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor Degree in Ceramic or Chemistry
 • Positive attitude and good team player
 • Experience gypsum plaster is advantage

14-Mar-18

 

Applied
 • M.Sc. or Ph.D. in Science and Engineering.
 • 3-5 years of experience in R&D
 • Work in Rayong

13-Mar-18

 

Applied
 • Develop computer-based prediction models
 • Perform highly quantitative research
 • Seeking strong mathematical minds

13-Mar-18

 

Applied
 • International Company
 • Fun Environment
 • Great Location

12-Mar-18

 

Applied
 • New graduate is welcome, fast learner
 • Well communication and written in English
 • Pleasant personality

12-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Have some recruitment industry Experience
 • Bright Personality with Can-Do Attitude
 • Outstanding Communication and Interpersonal Skills

12-Mar-18

 

Applied
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิต และประกันสุขภาพ
 • ประกันสุขภาพคู่สมรส และบุตรฯ

12-Mar-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.