• ปวส , ปริญญาตรี
 • 0-1 Working experience
 • Fresh graduated is welcome

6 hours ago

 

Applied
 • Minimum 2-3 years of market research experience
 • Bachelor’s Degree or higher in Marketing
 • Health&Life Insurance package, Company trip

6 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • จำลองการทำงานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์
 • ออกแบบลายวงจรอิเล็กทรอนิกส์ประเภท Low EMI
 • ทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

20 hours ago

 

Applied
 • Market Research (Marketing/Business Consulting)
 • Good Salary & Career Path
 • Good Command of English

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • พัฒนารูปแบบและมาตรฐานงานก่อสร้าง
 • ผ่านงานออกแบบ/วิจัย/ก่อสร้าง ด้านอนุรักษ์พลังงาน
 • มีความสามารถในการออกแบบเชิงประยุกต์

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • วิศวกรรมควบคุมระบบและการสื่อสาร
 • opto-electronics , Electo - optic
 • Technical Field

17-Aug-17

 

Applied
 • สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วัสดุศาสตร์
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านงานวิจัยโลหวิทยา
 • ทักษะด้านการติดต่อสื่อสาร และการประสานงาน

17-Aug-17

 

Applied
 • Market research
 • Highty quantitative research and good qualitative
 • analytical and writing skill

17-Aug-17

 

Applied
 • Master's degree in Business or Economic Research
 • 7 years of experience working on business
 • Experience developing project proposals

16-Aug-17

 

Applied
 • MS in Polymer Science, Packaging, Industrial Chem
 • Age between 24 - 28 years old, TOEIC 550 up
 • Skill Photoshop, Illustrator, 3D-CAD

16-Aug-17

 

Applied
 • Researcher - Physicist
 • Professional researcher
 • Experience in algorithm development tools

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Develop computer-based prediction models
 • Perform highly quantitative research
 • Seeking strong mathematical minds

16-Aug-17

 

Applied
 • Executive Search Service
 • Industries and Candidate research
 • good team player

15-Aug-17

 

Applied
 • Economics, Statistics, Real Estate
 • Research
 • Strong Excel

15-Aug-17

 

Applied
 • ออกแบบพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่
 • จัดทำสูตรมาตรฐาน, จัดทำมาตรฐานการตรวจสอบสินค้า
 • ศึกษาวิเคราะห์สินค้าร่วมกับฝ่ายขาย

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ทำงานวิจัยด้านการเกษตร
 • ควบคุม ดูแลงานการเกษตรในพื้นที่ต่างๆของบริษัทฯ
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท

15-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง วุฒิ ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
 • มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิดกล้านำเสนอ ชอบงานท้าทาย
 • ประสบการณ์ 2 ปีup, เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาพิเศษ

14-Aug-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาโท -เอก จบด้านเศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ทางด้านการวิจัยเศรษฐศาสตร์
 • เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

13-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Qualitative research related to UI and UX Design
 • Collaborate with product and engineering teams
 • Integrate user research into product designs

10-Aug-17

 

Applied
 • Calling all User Experience Researchers
 • Exp in qualitative research for UI/UX Design
 • Role open to local and international applications

01-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Strong background working with UX / UI Designers
 • Deep knowledge of quantitative research methods
 • Role open to local and international applications

01-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.