• ปริญญาตรีขึ้นไป คหกรรมหรือที่เกี่ยวข้อง
 • ทำขนมเป็น รักการทำขนม
 • ความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิเคราะห์

24 mins ago

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
 • มีประสบการณ์ด้านงานวิจัย 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานถนนสุขสวัสดิ์ 92 สมุทรปราการ

24 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female age 28 years old or above, Bachelor
 • Degree in Food Science, Food Technology or relate
 • At least 5 years experience in R&D department

14 hours ago

 

Applied
 • Development opportunities
 • Oversea training opportunities
 • Competitive Salary

12-Dec-18

Base salary + high commission

Applied
 • Minimum 4 years relevant experience
 • SPSS, EXCEL, STATA, Eviews, Pivot table, VLOOKUP
 • Solid English skills, both spoken and written

12-Dec-18

THB45k - 70k /month

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • fast pace career with excellent total packages
 • Regional exposures to 26 cities in Asia
 • Working with top Global Executive Search Firm

07-Dec-18

THB45k - 120k /month (includes high commission)

Applied
 • Thai Male/Female, age 32-45 years old // 40-100K
 • Min. 5 yrs. exp. in Research Consulting Company
 • Fluent English // BTS Saladaeng, MRT Silom

05-Dec-18

 

Applied
 • Global Research Operations team
 • Market Research
 • Automotive Background

05-Dec-18

Salary negotiable

Applied