• วุฒิ ปริญญาตรี
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ดี
 • มีประสบการณ์ด้านเกษตรทำผักไฮโดรโปนิกส์

22-Jun-18

 

Applied
 • Excellent Growth Prospect
 • Attractive Remuneration
 • Regional Exposure

22-Jun-18

THB20k - 30k /month

Applied
 • Age 22-30 years
 • Fresh graduated welcome
 • Team work,work under pressured,and responsibility

22-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ดี
 • มีประสบการณ์ด้านเกษตรทำผักไฮโดรโปนิกส์

21-Jun-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
 • มีประสบการณ์ด้านงานวิจัย 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานถนนสุขสวัสดิ์ 92 สมุทรปราการ

20-Jun-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Thai nationality, age between 21-29 years old
 • Degree in Science/Business/Marketing or research
 • Marketing research experience is preferred

20-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Development opportunities
 • Oversea training opportunities
 • Competitive Salary

19-Jun-18

Base salary + high commission

Applied
 • เพศหญิงหรือชาย อายุ 25-35 ปี
 • มีความรู้และประสบการ์ด้าน R&D of Bakery,QA,Chef.
 • มีทักษะในการทำเบเกอรี่

19-Jun-18

 

Applied
 • International Company
 • Fun Environment
 • Great Location

18-Jun-18

 

Applied
 • ออกพื้นที่ได้
 • พัฒนาตนเองเสมอ
 • กระตือรือร้น

18-Jun-18

 

Applied
 • Thai with Degree or higher in Statistics, business
 • Analyze projective data (qualitative research only
 • 3 yrs experience of good foundation market reseach

18-Jun-18

Salary negotiable

Applied