• วุฒิ ป.ตรี สาขาการวิจัย, สถิติ หรือการตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านวิจัยข้อมูลสถิติ-วิเคราะห์ข้อมูล
 • สามารถใช้โปรแกรม SPSS และ Power Point ได้ดี

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Development opportunities
 • Oversea training opportunities
 • Competitive Salary

25-Sep-17

Base salary + high commission

Applied
 • Recruiter
 • screening CV
 • candidate sourcing

25-Sep-17

 

Applied
 • Thai nationality, age between 21-29 years old
 • Excellent English - both spoken and written
 • Participate project meetings with clients

25-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • รวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวิจัย
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • มีประสบการณ์ด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2 ปี

24-Sep-17

 

Applied
 • จบปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ เคมี และสาขาอื่นที่เกี่
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Word, Excel, Outlook
 • สามารถเขียนและอ่านภาษาอังกฤษได้

23-Sep-17

 

Applied
 • Managing existing client accounts
 • 0-3 years experience
 • Experience in statistical software

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านเคมี
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับระบบคุณภาพ GMP ISO HALAL
 • สามารถทำแล็ป และสามารถใช้เครืื่องมือปฎิบัติการ

20-Sep-17

 

Applied
 • Someone who has a ‘can do‘ attitude
 • Confident in written and spoken business English
 • Able to multitask

20-Sep-17

 

Applied
 • Experiences in Business Research
 • Strong analytical skill
 • Expert in Excel, Power Point & SPSS

19-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.