• ปริญญาตรี สาขาวิศวเครื่องกล, วิศวอุตสาหการ
  • มีประสบการณ์ในงาน 0 - 2 ปี
  • มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษในระดับดี

12-Jun-18

 

Applied
  • Bachelor degree or higher in engineering
  • 3- 5 years experience in electronics system
  • Working knowledge with Micro-controller, PCB

11-Jun-18

Salary negotiable

Applied
  • Chemical Engineering with Experience in Marketing
  • Degree in Chemical Engineering, Material Science
  • TOEIC 550

04-Jun-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?