• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์เคมี, เคมีอุตสาหกรรม
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  • มีความรู้ในการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์สารเคมี

20-Sep-17

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
  • Bonus 5 mths, Med.Ins, Prvd.F, Transp, Meal, OT
  • Global Automotive Manufacturing
  • No Exp. is required

19-Sep-17

 

Applied
  • Engineer, Engineer management, Business Admin
  • Corporate/strategic plan experience in automotive
  • Project management skill, strong leadership

18-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.