• เพศชาย อายุ 25 - 38 ปี
 • ปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม ANSYS

12 hours ago

 

Applied
 • R&D Electronics Engineer
 • Research and development Electronics Engineer
 • Design Engineer PCB

12 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาด้านวิศวกรรมเครื่องกล
 • สามารถใช้โปรแกรม Solid work ได้เป็นอย่างดี

12 hours ago

 

Applied
 • จบปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, อิเล็ก, ไฟฟ้า
 • ชอบการค้นคว้า พัฒนาสิ่งใหม่ๆ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

23-Aug-17

 

Applied
 • 3yrs in Mechanical design,home appliance product
 • 3D design software, air cooling system
 • refrigeration system, prefer inventor

23-Aug-17

 

Applied
 • Prepare R&D procedure manual to review every care
 • Responsible for new design and improve product
 • Degree or Master’s Degree in Industrial Engineer

22-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Electrical Engineering.
 • Knowledge in Auto CAD/SAP/BOMs.
 • Positive "can do" attitude.

22-Aug-17

 

Applied
 • R&D Project Management
 • Research & Development
 • Projects kick off and follow up to completion time

22-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Male, age 23-27 years old
 • Bachelor's in IE or Mechanical Engineering
 • Knowledge of 2D and 3D

22-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 - 38 ปี
 • ปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม ANSYS

22-Aug-17

 

Applied
 • working experience in software engineering
 • Knowledge of OS coding techniques
 • Good documentation and writing skills.

21-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bonus 2-4 mnths, Medical Ins, OT Payment
 • New Set up Japanese Plastic Manufacturing
 • At least 1 year exp. about Extruder Machine

21-Aug-17

 

Applied
 • B. Degree in Electrical Engineering or any related
 • Min 4-7 years of experience on electrical Products
 • Good command in English

19-Aug-17

 

Applied
 • Master or Ph.D
 • Mechanical, Electrical, Software, Computer
 • operating system/embedded and PLC, C#,Python, Java

18-Aug-17

 

Applied
 • R&D Design/Plastic Design/Mold Design/Development
 • Proficiency in 2D, 3D, CAD, Solid Works, Catia V5
 • Japanese language and Automotive Manufacturing

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • At least a Bachelor's Degree in Mechanical
 • Experience in product development and construction
 • Able to work independently with minimal supervisio

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Thermal Interface Materials
 • Polymer / chemical / plastic
 • New Product Development

17-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor's degree and above in EE ME and Computer
 • Minimum 2-5 years experience
 • Good command in English skills

16-Aug-17

 

Applied
 • Degree In Electrical or Electronic Engineering
 • Age 28-35 Year
 • Strong Practical Electrical Design / Test Skills

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Product Development and Construction
 • Good Written and Oral Communication in English
 • Work-Life Balance, 5 Working Days a Week

15-Aug-17

 

Applied
 • New Product Introduction
 • Development & Design
 • Tool / Die

04-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.