• ปริญญาตรี /โท สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • ประสบการณ์ R&D 3 ปี ในอุตสาหกรรมอาหารเครื่่องดื่ม
 • ประสบการณ์เครื่องดื่มจะพิจารณาพิเศษ

24-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Experience in latex or polymer industry
 • Degree in Latex,polymer,science or chemistry
 • 2 years experience in product development (FMCG)

21-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree of Science in Chemistry
 • At least 3 years of working expeerience
 • Working and technical knowledge of cosmetics

20-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Master’s or Bachelor’s degree in a food-related
 • At least 8 years of R&D and product development
 • Good understanding of food safety standards

19-Jun-18

 

Applied
 • new product development,food engineer, food inno
 • ป.ตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม/วิทยาศาสต/วิศวกรรม อาหาร
 • ประสบการณ์ 4-5 ปี ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์/สายการผลิต

18-Jun-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?