• ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ /เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์
 • สินเชื่อธุรกิจ
 • Assistant Relationship Manager

10-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

07-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Fresh Graduated will be consider
 • financial analysis
 • relationship

06-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

03-Aug-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?