• ให้บริการแก่ลูกค้าเอสเอ็มอีทางโทรศัพท์
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
 • รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าเอสเอ็มอี

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Assess the customer Need
 • Execute a sale plan
 • Introduce customers to Citibank

7 hours ago

 

Applied
 • Accounting, Finance, Marketing
 • 4 years direct experience in lending or experience
 • Lending and financial statement knowledge

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Accounting, Finance, Marketing
 • 4 years direct experience in lending or experience
 • Lending and financial statement knowledge

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 5 years experiences in Information Market
 • Experience in sales and marketing
 • Have Single license and Life Insurance license

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Prepare and analyze business financial performance
 • Set Financial Target based on business strategy
 • Develop short term and long term financial plan

8 hours ago

 

Applied
 • To do credit analyst
 • To promote all banking business to customers
 • To maintain and develop relationship customers

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • HRIS, employee relation, Union
 • manufacturing, Industrial
 • Good Command in English

12 hours ago

THB70k - 90k /month

Applied
 • IT fluency regarding architectures, application
 • Business Analyst, RM PM pipeline
 • Anaylst customer dashboard

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai speaker and good command of English
 • Experience in CORPORATE LENDING
 • Experience in RETAIL BANKING with a Branch

22 hours ago

 

Applied
 • Single License (for Investment Services Purpose)
 • 2 years experience in Banking
 • Give investment advisory for wealth customers

22 hours ago

 

Applied
 • Age from 33 to 40, at least 3 years in funding
 • Expand new deposit customers and achieve funding
 • Develop strong relationship with customers

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Business Operation Risk
 • Risk Management, Internal Audit, Compliance
 • Operational fraud, Compliance, IT security

22 hours ago

 

Applied
 • Engage and acquire new clients per target
 • Prepare account plan and acquisition game plan
 • Equip with in-depth knowledge of SCB products

20-Sep-17

 

Applied
 • 3-5 years in RM roles with background in credit
 • Experienced banker or respected business person
 • Strategic Thinking and Planning

20-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Relationship management; credit analysis
 • Corporate banking
 • Wholesales banking

20-Sep-17

 

Applied
 • To Handle credit underwriting's works
 • Bachelor Degree up in Finance, Economics or relate
 • 3 years up relevant working experience

20-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Credit Underwriter for Business Banking
 • 3-5 years relevant working experience
 • Have knowledge in Credit

20-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or higher in Computer Science, Finance
 • Experience in Project Management
 • 3 years working experience in Commercial Banking

20-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • รับข้อมูลFeedbackจากลูกค้าเพื่อนำมาปรับปรุง
 • นิเทศศาสตร์ โฆษณา ศิลปศาสตร์
 • ดำเนินการตามแผนการสร้างสัมพันธภาพอันดี

20-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Assess credit worthiness and risk involved
 • Analyze customer’s business, financial factors
 • Provide recommendation for annual credit review

20-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีในสาขาการเงิน การธนาคาร บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดสินเชื่ออย่างน้อย 3 ปี
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ธุรกิจการประเมินความเป็นไปได้

20-Sep-17

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • analytical skills and knowledge of Financial
 • At least 3 years of commercial banking experience
 • Good selling and client relationship skills

20-Sep-17

Base salary + high commission

Applied
 • ARM
 • Admin
 • Relationship Manager

20-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Relationship Manager, RM,ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์
 • PFA,งานแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงิน,Sale
 • Personal Banking,Sale,เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์

19-Sep-17

 

Applied
 • Fintech Investment แอพลิเคชั่นด้านการลงทุน
 • Sales and Admin เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและธุรการ
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

19-Sep-17

THB13k - 16k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

19-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

19-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Corporate Banking
 • Solid background in banking
 • Fluent Command of English

19-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in real estate development
 • Ability to conduct feasibility studies
 • Market research &market analysis management skills

19-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Enhance relationship with high net worth customer
 • Investment advisor
 • Possess a single license

19-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Being responsible for achieving targets
 • Bachelor’s degree or higher in Business Admin
 • Experience in a relationship manager position

19-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality only
 • Familiar with international trading
 • English proficiency

19-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Develop business strategies focus.
 • More than 3 years in Accounts or Relationship.
 • Source prospects, develop existing and new client.

18-Sep-17

 

Applied
 • Experience in area of Compliance is a must
 • Experience in Banking industry is necessary
 • Good English skill especially in reading & writing

18-Sep-17

 

Applied
 • Wholesale Banking
 • Relationship Management
 • Credit Analyst

18-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in related fields
 • Minimum 3 years’ experience in SME field
 • Able to work under pressure and goal oriented.

18-Sep-17

 

Applied
 • Degree in IT/ Engineer/Computer Science
 • 1 year experience in Business Analyst
 • Coding Experience in .NET/Java/iOS and Android

18-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ทางสินเชื่อ ผลิตภัณฑ์ และกฏหมาย
 • วิเคราะห์ธุรกิจและเครดิตของลูกค้า
 • ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าโดยผ่านระบบสินเชื่อ

18-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Business Admin, Accounting
 • 8 years of compliance experience
 • knowledge of related compliance regulatory

18-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน การบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจสัมพันธ์ (Banking Industry)
 • มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน

18-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์สินเชื่อโครงการขนาดใหญ่
 • ปริญญาตรีหรือโท MBA Finance Accounting Economic
 • มีทักษะในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

18-Sep-17

 

Applied
 • Degree in Business Administration or related field
 • Good command of English
 • Chinese speaking is optional

18-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for maintain existing and development
 • At least 5 years experiences in Financial market
 • Responsible for credit write up and credit

18-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female 37-45 years old
 • 8 years Sales / CRM functional experiences.
 • Candidate which shopping mall experience

17-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s / Master’s degree in Finance, Economi
 • Minimum 3 years direct experience as Relationship
 • Having background in Investment banking Corporate

15-Sep-17

 

Applied
 • Minimum 1 year work experience
 • Monthly stipend (salary) of Baht 35,000
 • Housing, Insurance & Utilities Allowance Provided

15-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in related fields
 • Minimum 3 years’ experience in SME field
 • Able to work under pressure and goal oriented.

15-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.