• เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาการตลาด การจัดการ เศรษฐศาสตร์
 • ปฎิบัติงานที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

13 hours ago

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • manage the business’s day-to-day consumer relation
 • Investigating and solving customers' problems
 • Set campaign for build relationship with member

15-Mar-18

 

Applied
 • Data Collection/ Guest Profile Management
 • Email Marketing and Customer Communication
 • Guest Experience

15-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • CRM Salesforce
 • Retail Banking
 • Business Strategy facilitator

13-Mar-18

 

Applied
 • Master’s degree in Banking
 • Finance or related field
 • 2 years experience in banking industry

13-Mar-18

 

Applied
 • ดูแลธุรกิจขนาดใหญ่ โดยเฉพาะ Real Estate Condo
 • ศึกษาความเป็นไปได้โครงการ
 • วิเคราะห์งบการเงิน และ Cash Flow

12-Mar-18

 

Applied
 • Responsible for consumer database management
 • Manage data analytics
 • Execute data analytics and campaign analysis

12-Mar-18

 

Applied
 • Supply Relation Management and Material Control
 • Change Management
 • Supply Chains

09-Mar-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.