• ขึ้นทะเบียนเลขสารบบอาหารต่อ สสจ./ส่วนกลาง
 • ปริญญาตรีสาขา วทบ.วิทยาศาสตร์อาหาร เทคโนโลยีอาหาร
 • มีความรู้เรื่องระบบคุณภาพ เช่น GMP, HACCP

18-Oct-19

 

Applied
 • Multinational Company
 • Regional Regulatory Affairs Job
 • Attractive Growth Prospects

16-Oct-19

 

Applied
 • Regulatory Affairs Management
 • Generic, new generic drugs registration
 • Strong in technical and management skills

16-Oct-19

 

Applied
 • Global FMCG organisation
 • Fast paced, dynamic, regional set-up
 • Multicultural work environment

16-Oct-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Bachelor’s Degree/ Diploma in any relevant fields
 • 3 - 5 years of experience
 • Good command of English

14-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • To prepare dossiers for registration of Products.
 • To have good personal contacts with Thai FDA
 • To deal with regulatory bodies both in Thailand

14-Oct-19

 

Applied
 • Regulatory Affairs
 • Compliance
 • Product registration

11-Oct-19

 

Applied
 • Convenient work location, near BTS & MRT
 • A chance to work with a global pharma company
 • Attractive C&B plus career advancement

10-Oct-19

 

Applied