• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น
  • ทักษะด้านการวิเคราะห์และวางแผนการขาย
  • ทักษะด้านภาวะผู้นำ

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
  • การตลาดสินเชื่อรถจักรยานยนต์
  • Sales Motorcycle

15-Oct-19

THB30k - 55k /month (negotiable)

Applied
  • สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
  • การตลาดสินเชื่อรถจักรยานยนต์
  • Sales Motorcycle

11-Oct-19

THB30k - 55k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?