• วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี / โท
 • ประสบการณ์ไม่ตำกว่า 5 ปี ในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร
 • พร้อมเริ่มงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

01-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • Regional Sale Manager
 • General trade
 • Distributor management

29-Jun-20

 

Applied
 • Internet of Things
 • Technical Sales Engineering
 • Product Marketing

26-Jun-20

 

Applied
 • Preanalytics- Blood collection & testing equipment
 • Sell to hospitals / laboratories / distributors
 • Global european MNC strong brand in the market

26-Jun-20

Salary negotiable

Applied
 • Rubber, polymer, latex
 • Regional Sales and Business Development
 • English Fluency

23-Jun-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?