• เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 22 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 2

15 hours ago

 

Applied
 • Bachelor\'s Degree or higher in Human Resource
 • 2 years experience in Recruitment function
 • Self motivated and service mind

15 hours ago

 

Applied
 • งานด้านสวัสดิการพนักงาน
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

15 hours ago

 

Applied
 • Experience of working 1 -2 Years
 • Based in Bangkok Academic Center
 • Bachelors’ degree in any related fields

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • At least 4 year experience in Recruitment function
 • Able to communicate & understand English.
 • Can work at Bangbor Samutprakarn.

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ด้านสรรหา 2-3 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์จาก บริษัทจัดหางาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Aug-17

 

Applied
 • Over 1-2 years working experience
 • Challenging work in friendly environment
 • Excellent communication and interpersonal skills

17-Aug-17

 

Applied
 • Experience in Recruitment minimum 5 year
 • English Communication Skill
 • Positive Attitude and work well as a team

17-Aug-17

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in HR
 • At least 1 year of working experience
 • Good command of written and spoken English

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย
 • ประสบการณ์ : 1 - 2 ปี ด้านการสรรหาพนักงานสาขา
 • สามารถใช้โปรแกรม Illustator ได้

16-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Marketing
 • Minimum of 2 years’ experience
 • Excellent communication skills

16-Aug-17

 

Applied
 • สรรหาพนักงาน ให้สอดคล้องต่อความต้องการ
 • เพศ หญิง อายุ 25-35 ปี
 • ปวส.และปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล

15-Aug-17

 

Applied
 • สำรวจความต้องการพนักงานของหน่วยงานต่างๆ
 • สรรหาพนักงาน ให้สอดคล้องต่อความต้องการ
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล

15-Aug-17

 

Applied
 • recruitment , hr ,recruiter
 • Response for hiring process
 • 1 years of experience in recruitment, HR

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in any field.
 • 5 years experience in Human Resources Management
 • Excellent in English communication and written

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • สรรหาคัดเลือกพนักงานใหม่
 • จัดทำเอกสาร ISO ทีเกี่ยวข้อง
 • ควบคุมดูแลการจัดสวัสดิการ ค่าตอบแทนต่างๆ

15-Aug-17

 

Applied
 • Manage wing to wing recruitment process
 • 5-10yrs experience in recruitment
 • Result oriented,good English, computer literacy

15-Aug-17

 

Applied
 • ดูแลงานด้านสรรหาบุคคล
 • ปวส-ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทางด้านสรรหาว่าจ้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ

15-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor‘s degree or higher in any field
 • Male/ female, aged 25-35 years old
 • At least 2 years of experience in a recruitment

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์, บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ตรงในงานสรรหา 1 ปีขึ้นไป

15-Aug-17

 

Applied
 • Male or female, age 23 – 28 years old
 • Bachelor’s degree in Business Administration
 • At least 1 year working experience

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานสรรหาว่าจ้าง 1 ปีขึ้นไป

15-Aug-17

 

Applied
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • 3-5 years experience in Recruitment&Admin function
 • Able to communicate & understand English.
 • Can work at Bangbor Samutprakarn.

14-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • สรรหาและว่าจ้างพนักงานให้เป็นไปตามเป้าหมายบริษัท
 • จัดทำรายงานสรุปผลดำเนินการและแผนการทำงาน
 • เตรียมความพร้อมให้กับพนักงานเริ่มงานใหม่

14-Aug-17

 

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านการสรรหาบุคลากรให้กับบริษัท
 • บริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มีประสบการด้านการสรรหามากกว่า 1 ปี

14-Aug-17

 

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านสรรหา และคัดเลือกบุคลากร
 • มีประสบการณ์ด้าน Recruitment อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความต้องการที่จะประสบความสำเร็จและเติบโตในสายงาน

14-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in HR
 • At least 3 years working experiences
 • Pleasant personality with strong communication

10-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 2 years of experience
 • 6-month Contract
 • "Can Do" Attitude

09-Aug-17

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.