• ต้อนรับแขกที่เข้ามาพักในโรงแรม ด้วยอัธยาศัยที่ดี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีบุคลิกภาพที่ดี อดทน สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้ดี

2 hours ago

 

Applied
 • Female, Age not over 30 years old
 • Fresh graduate are welcome
 • Fair command of English, both written and spoken

20-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor degree in humanities or hotel management
 • 1-3 years’ experience in similar capacity
 • Good command of English language

20-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Diploma or Bachelor's Degree in any relevant field
 • 1-2 years’ work experiences in receptionist
 • Knowledge of general administration work

20-Jun-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Customer service attitude
 • Good Personality
 • Good command of English.

19-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree
 • 1-3 years’ experience
 • 5-day work

19-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Good Personality and Good Appearance
 • Good English Skill
 • Able to work on shift and weekend

19-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor degree in any related field
 • Working in Administrative field at least 1 year
 • Service minded, good collaboration

18-Jun-18

 

Applied