• สามารถวัดงานพื้นฐานได้
 • วุฒิการศึกษาระดับปวช.-ปวส
 • มีประสบการณ์ในด้าน QC อย่างน้อย 1 ปี

12-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาขั้นต่ำม. 3 ขึ้นไป
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
 • สามารถทำงานเป็นกะ และทำงานล่วงเวลาได้

12-Dec-18

 

Applied
 • 3 years experience in software testing.
 • Love to learn new things.
 • Contribute to finding a better way to do things.

11-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Must speak English and thai Nationality
 • At least 2 years experience in hospitality managem
 • Work in the Province

11-Dec-18

 

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพการให้บริการและวิเคราะห์ข้อผิดพลาด
 • ให้ Feedback ที่ถูกต้องแก่ Call Center
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

10-Dec-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • วุฒิการศึกษาปริญาตรีขึ้นไป สาขา เภสัชศาสตรบัณฑิต
 • มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์
 • รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ สินค้าสำเร็จรูป

07-Dec-18

 

Applied
 • Quality Assessment
 • IT Audit
 • Quality Assurance

07-Dec-18

 

Applied
 • จบปริญญาตรีสาขาด้านการจัดการหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับปานกลาง
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS-Office

07-Dec-18

 

Applied
 • degree or master’s degree in Biology, Biochemisty
 • Good knowledge of GMP or GXPs practices
 • More than 2 years of experience in Pharmaceutical

07-Dec-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • ปฏิบัติงาน 5 วัน หยุด 2 วันติดต่อกัน
 • ค่าเดินทาง วันละ 100 บาท

05-Dec-18

 

Applied