• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท MIS Statistics
 • การวิเคราะห์กระบวนการและการประกันคุณภาพ
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

21-Sep-18

 

Applied
 • ประสานงาน จัดหาข้อมูล กับทีมงานที่เกี่ยวข้อง
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สถิติ
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สาขาเคมี, เคมีอุตสาหการ
 • มีประสบการณ์งานด้านการทดสอบผลิตภัณฑ์น้ำมัน
 • มีความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์น้ำมัน

20-Sep-18

 

Applied
 • ประชุม รับนโยบายด้านคุณภาพ รวมถึงร่วมวางแผน
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไปม.6 ปวช. ปวส. ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์งานด้านการควบคุมคุณภาพ 1- 2 ปี

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree or up in Electrical Engineering
 • Experience in QA/QC/QE at least 1-2 years
 • Able to work Bangbo office Km.27.5, Samutprakarn

19-Sep-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สาขาเคมี, เคมีอุตสาหการ
 • มีประสบการณ์งานด้านการทดสอบผลิตภัณฑ์น้ำมัน
 • มีความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์น้ำมัน

19-Sep-18

 

Applied
 • Quality Assessment
 • IT Audit
 • Quality Assurance

18-Sep-18

 

Applied
 • degree or master’s degree in Biology, Biochemisty
 • Good knowledge of GMP or GXPs practices
 • More than 2 years of experience in Pharmaceutical

18-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor or higher in Engineering or Science
 • Experience in Quality System Management field
 • Experience in project planning to ensure

18-Sep-18

 

Applied
 • Male/ Female, Age not over 35 years old
 • Bachelor’s or Master Degree in Food Science
 • 1-3 years experience in Quality Control

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • At least 5 years experiences
 • Very good in English
 • Good management skill.

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Quality Officer
 • New graduated is welcome
 • 1 year contract

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการควบคุมคุณภาพเครื่องสำอาง
 • จบการศึกษาปวส.-ปริญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • พัฒนาและปรับปรุงแก้ไขปัญหา

18-Sep-18

 

Applied
 • degree in Science, Chemistry or related
 • 3-5 years of experience in regulatory affairs
 • regulatory

13-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree of related field
 • At least 1 years of qualified experience
 • Good command of written and spoken English

11-Sep-18

 

Applied