• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท MIS, Statistics
 • การวิเคราะห์กระบวนการและการประกันคุณภาพ
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

18-Mar-18

 

Applied
 • To operate and maintain BSS’s Quality system
 • To follow up document or activities
 • Bachelor’s degree in Business Administration

17-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • web application development
 • banking and financial
 • BTS Chong Nonsi

16-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Quality System Officer
 • Document Control
 • Administration

15-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้าน วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีความรู้เรื่องเครื่องมือ เครื่องใช้ในงานห้อง Lab
 • มีทักษะในการแก้ไขปัญหาและการประสานงาน

15-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรม หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีความกระตือรือร้นรักการเรียนรู้
 • มีบุคลิกภาพดีและมนุษยสัมพันธ์ดี

14-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Male or female, age 28-35
 • Bachelor degree of Engineering
 • Must have certificate of ISO 9001/ ISO 14001

13-Mar-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • ประสบการณ์ทางด้านระบบ ISO ,OHSAS , CSR
 • มีทักษะในการสื่อสารและผู้นำ

13-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Industrial Engineering, Mechanical Eng.
 • 3 years working experience in QC&QA field
 • good understand of ISO 9001 system

13-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001
 • Insurance
 • management system

13-Mar-18

 

Applied
 • Control and Adjust for finished product
 • Exp. in Quality Control over 3 years
 • Deal with project team aboard for quality document

12-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • ละเอียดรอบคอบ
 • มีประสบการณ์สายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

12-Mar-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.