• สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
 • มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน
 • มีความรู้และความเข้าใจในด้านการประกันคุณภาพ

25-May-20

Salary negotiable

Applied
 • Experiences in ELISA and/or cell culture technique
 • Bachelor of Science in medical science,immunology.
 • Perform immunoassay for testing of clinical serum

25-May-20

 

Applied
 • วุฒิปวส.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้าหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ในไลน์การผลิต
 • สามารถใช้เครื่องมือเวอร์เนียร์ได้เป็นอย่างดี

21-May-20

 

Applied
 • QA officer
 • Analyze quality issues
 • Investigate and set standard of quality control.

20-May-20

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • ภาษาอังกฤษดี
 • ขับรถได้
 • วิทยาศาสตร์

19-May-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • มีประสบการณ์ทำงานใน คลังสินค้า อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้งาน โปรแกรม Excel เบื้องต้นได้
 • ประจำที่คลังบางนา ก.ม. 19

18-May-20

THB13k - 16k /month

Applied