• วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์ 3 ปี
  • มีประสบการณ์ทางด้าน อาหาร ยา และเครื่องสำอาง

21-Sep-18

 

Applied
  • มีประสบการณ์ Automate Testingหรือเข้าใจด้านCoding
  • ป็นที่ปรึกษาให้ทีมในการออกแบบ Test Cases
  • มีความเข้าใจเกี่ยวกับ โครงสร้างเว็บไซต์ ( DOM)

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบคุณภาพ
  • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์

19-Sep-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?