• มีประสบการณ์ด้านงานผลไม้สดอย่างน้อย 5 ปี
 • ป.ตรี ,สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • ปฏิบัติงานต่างสาขาได้

3 hours ago

 

Applied
 • ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพตามระบบมาตรฐานความปลอดภัย
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • มีความสามารถตรวจสอบเชื้อจุลินทรีย์ในอาหารได้

3 hours ago

 

Applied
 • Manage and provide oversight of QC/QA
 • Bachelor’s degree of Science in Food Science
 • Solid knowledge of Quality Management System

3 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree Industrial Engineer
 • Experience in Quality Control
 • Knowledge Process QC

3 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ประชุม รับนโยบายด้านคุณภาพ รวมถึงร่วมวางแผน
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไปม.6 ปวช. ปวส. ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์งานด้านการควบคุมคุณภาพ 1- 2 ปี

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in logistics and express industry
 • Experience in Quality Control Management
 • Skill data analysis reports,identify and analyze

3 hours ago

 

Applied
 • Knowledge in Insurance Coverage and Policy Owner
 • Experience in POS, Quality Assurance/Control
 • Fluent in both written and speaking English

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • experience in the assistance or service industry
 • PMO background in insurance (Health and Travel)
 • Experience in medical evacuation

18 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สาขาเคมี, เคมีอุตสาหการ
 • มีประสบการณ์งานด้านการทดสอบผลิตภัณฑ์น้ำมัน
 • มีความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์น้ำมัน

21 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ทางด้านโรงงานอาหาร 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ดี
 • เครื่องแบบ ปีละ 3 ชุด

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • QC Quality Control
 • ควบคุมคุณภาพ ผลิต
 • QC Manager

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีทางการเกษตร
 • มีประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป
 • สามารถทำงานที่จังหวัดราชบุรีได้

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ทางด้านIso9001
 • อายุไม่เกิน45
 • นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Have at least 10 years' experience in QA/QC Foods
 • knowledge of GMP ,HACCP,HALAL and BRC
 • Coaching Skills

19-Sep-18

 

Applied
 • TQM Total Quality Management
 • Quality control
 • Quality Assurance

19-Sep-18

Above THB120k /month (negotiable)

Applied
 • ตรวจสอบการควบคุมกระบวนการผลิตและคุณภาพสินค้า
 • มีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบคุณภาพสินค้า
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ์ได้เป็นอย่างดี

19-Sep-18

 

Applied
 • ควบคุมคุณภาพน้ำเหล็ก(โรงหล่อ)
 • ปริญญาตรีสาขาโลหะการ
 • วิเคราะห์ปัญหาด้านคุณภาพน้ำเหล็ก

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง - เพศชาย
 • การศึกษา ปริญญาตรี วท.บ หรือสาขาที่เกียวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

18-Sep-18

THB25k - 30k /month

Applied
 • Male/ Female, Age not over 35 years old
 • Bachelor’s or Master Degree in Food Science
 • 1-3 years experience in Quality Control

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree or Higher in engineer or any field
 • 1-7 years experience in Quality control
 • TOEIC score at least 470. or JLPT Level N4

18-Sep-18

 

Applied
 • พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการควบคุมคุณภาพเครื่องสำอาง
 • จบการศึกษาปวส.-ปริญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • พัฒนาและปรับปรุงแก้ไขปัญหา

18-Sep-18

 

Applied
 • Quality Control Engineer
 • Automotive company
 • Quality Control in process

18-Sep-18

 

Applied
 • Strong experience in managing quality control
 • Global company
 • Attractive benefits with great career path

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • experience minimum 5 years in QA & QC Job function
 • Graduated in Engineering with any related filed
 • Welfare: Bonus, Transport, Health care, PVD etc

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • จบป.ตรี เกี่ยวกับอาหาร วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ GMP,HACCP, BRC
 • มีประการณ์ทำงานด้านประกันคุณภาพหรือวิจัยและพัฒนา

17-Sep-18

 

Applied
 • To handle customer complaints
 • Good command of English
 • To control and improve supplier quality

17-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Male only age 25 year old up
 • Bachelor Degrees or up
 • Good command of English and computer

17-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และ สามารถขับรถยนต์ได้ดี

17-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor degree in Science
 • 3 years up in QC or QA
 • Able to communicate in English

17-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Male only age 30 year old up
 • Bachelor Degrees or up
 • Good command of English and computer

17-Sep-18

 

Applied
 • มีความรู้ในด้าน ISO9001, IATF 16949(TS 16949), ISO
 • สามารถอ่าน Drawing ได้
 • ใช้เครื่องมือวัดต่าง ๆ ได้ทุกชนิด

17-Sep-18

THB35k - 45k /month

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส -ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่*
 • มีวินัยในการทำงาน และมีความรับผิดชอบสูง

17-Sep-18

 

Applied
 • บังคับบัญชาพนักงานใต้บังคับบัญชา
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

17-Sep-18

 

Applied
 • BS in Engineering/ Science or any related field.
 • Experience in ISO 9001/ 14001 implementation, SPC,
 • Highly organized and able to adapt quickly to chan

17-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree
 • At least three years as Quality control
 • Ready and happy to work for new projects

17-Sep-18

 

Applied
 • Quality control of own products for client
 • Bachelor’s degree
 • Steel Metal Press Industry experience

17-Sep-18

 

Applied
 • มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ GMP, HACCP
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา
 • มีประสบการณ์ด้านจุลชีววิทยา ( ตรวจเชื้อในอาหาร )

17-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และ สามารถขับรถยนต์ได้ดี

17-Sep-18

 

Applied
 • พนักงานQC(ชิ้นส่วนยานยนต์)
 • มีความรู้ด้านควบคุมคุณภาพ
 • มีประสบการณ์QCที่บริษัทชิ้นส่วนยานยนต์

15-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท MIS Statistics
 • การวิเคราะห์กระบวนการและการประกันคุณภาพ
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

14-Sep-18

 

Applied
 • Degree of Science in Food Science, Food Technology
 • 5 years of experience in microbiological
 • Perform internal audits and quality control

14-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • IT Quality Control Specialist
 • IT System Audit
 • Software Quality Assurance (SQA)

14-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมคุณภาพของการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
 • การตอบคำถาม/ข้อโต้แย้ง ของลูกค้า/QMR
 • ควบคุมบริหารจัดการระบบคุณภาพภายในบริษัท

14-Sep-18

 

Applied
 • Plan and conduct technical trainings
 • Monitor technical service and repair quality
 • Ensure work compliance and safeness

14-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส..-ปริญญาตรี
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพและปฏิบัติการ

14-Sep-18

 

Applied
 • ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพตามระบบมาตรฐานความปลอดภัย
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • มีความสามารถตรวจสอบเชื้อจุลินทรีย์ในอาหารได้

14-Sep-18

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในงานวิเคราะห์ 1-2 ปี

13-Sep-18

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied