• มีประสบการณ์ระดับบริหาร QA QC QMR
 • ตรวจสอบควบคุมคุณภาพงานตามมาตรฐานการผลิต
 • มีทักษะในการวิเคราะห์หาสาเหตุ และแก้ไขปัญหา

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai, Male or Female age not over 30 yrs old
 • Exp. as QA in electronics parts in automobile
 • Good in Eng / 25-35K @ Laemchabang, Chonburi

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • QA/QC Manager
 • ผู้จัดการควบคุมคุณภาพ
 • ผู้จัดการคิวซี

07-Aug-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Metal work or heavy industry
 • Electrical production and testing
 • Good English

07-Aug-20

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Food Science, Food Technology
 • Good computer skills and able to use English
 • Experienced and knowledgeable about quality system

07-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ระบบ BRC/FSSC
 • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 7 ปี ในโรงงานอาหาร
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารหรือวิทยาศาสตร์อื

07-Aug-20

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Experiences in ELISA and/or cell culture technique
 • Bachelor of Science in medical science,immunology.
 • Perform immunoassay for testing of clinical serum

07-Aug-20

 

Applied
 • 3 years up for experience with QA in Automotive
 • Must have own car.
 • Can work in Chonburi Laemchabang.

07-Aug-20

 

Applied
 • QC Manager , ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ
 • SAP , Good English
 • เชื่อม, กลึง, ประกอบ, งานตัด, พับ, ม้วน

07-Aug-20

 

Applied
 • Quality Control Engineer/วิศวกรควบคุมคุณภาพ
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.)
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศกรรมโยธา (วศบ.)

06-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Prefe having experience in Pharmaceutical business
 • Willing to learn
 • High sense of responsibility

06-Aug-20

 

Applied
 • Sorting Manager, QA QC Manager
 • Lean Sigma, Green belt
 • Quality control in Process

06-Aug-20

 

Applied
 • Quality Foods Safety, Beverage Manufacturing
 • Non-Alcoholic Beverages Systems (NAB)
 • Quality Assurance, Control Systems

06-Aug-20

 

Applied
 • QA Manager
 • EXPERIENCE ISO/TS 16949 / ISO 14000
 • Quality Management Systems

06-Aug-20

 

Applied
 • Base in Tay Ninh Province in Vietnam
 • Good command in Thai
 • Bachelor Degree in Food Science

06-Aug-20

 

Applied
 • Bachelor's degree in Textile Chemistry
 • 2 years’ experience as Quality assurance
 • Good command in English

06-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • ผู้จัดการแผนก/ฝ่าย ควบคุมคุณภาพ
 • ควบคุมคุณภาพ
 • ประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 10 ปี

05-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • ระดับป.ตรีขึ้นไป สาขาเคมี,จุลชีววิทยา,food Science
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 8 ปีขึ้นไป
 • โบนัสปลายปี 2 เดือน

05-Aug-20

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Chemical, Food Science.
 • 8 years’ experience in Quality Control,R&D.
 • Having a car driving license and driving to work.

05-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Standard of Parcels, Fine & Incentive, Complaint
 • ตรวจสอบคุณภาพการให้บริการด้านการขนส่ง
 • QA, QC, KPI

04-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Master Degree or Bachelor Degree
 • Minimum 3 working experiences
 • Able to work independently and overseas travelling

04-Aug-20

 

Applied
 • working in Lamphun , engineering field ,
 • medical device manufacturing ,
 • quality assurance team , work with global

03-Aug-20

 

Applied
 • Improve logistics process
 • Graduated in Supply Chain and Logistics
 • Fluenly in Chinese

03-Aug-20

 

Applied
 • engineer, electrical, electronic
 • Korean, English, Marketing, Sales
 • Trade, Finance, Economic,home appliance

03-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Experience in quality control inspection career
 • Experience in third-party company is preferred
 • Quality control inspector

03-Aug-20

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ด้านเครื่องสำอาง
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไปด้านเครื่องสำอาง
 • มีความรู้ ความสามารถ ด้านการวิเคราะห์ทดสอบ

03-Aug-20

 

Applied
 • Male or Female, Thai nationality, Age not over 30
 • Background with Electronic engineer.
 • Must have own vehicle.

03-Aug-20

 

Applied
 • Quality control experience in manufacturing.
 • Bacheler degree in engineering field.
 • Work location in Bangsaothong Samutprakarn

03-Aug-20

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • ปวส-ปริญญาตรีสาขาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิคส์
 • ดําเนินการตรวจสอบสินค้าและบันทึกผล
 • ดูแลรักษาเครื่องมือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

03-Aug-20

 

Applied
 • Bachelor or Master degree in Chemical Engineering
 • At least 15 years in multinational manufacturing
 • Strong in ISO standard requirement set up

02-Aug-20

 

Applied
 • Thai, Male or Female age not over 30 yrs old
 • Exp. as QA in electronics parts in automobile
 • Good in Eng / 25-35K @ Laemchabang, Chonburi

02-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Male only, age over 25 years old / 22-30K
 • 3 yrs exp as Quality Control in Manufacturing
 • Good command in English @ Songkla

01-Aug-20

 

Applied
 • fluent English is required (spoken and written)
 • require at least 3 years of Quality control
 • Have knowledge about quality control

31-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน
 • ตรวจสอบกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน
 • ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้

31-Jul-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส / ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้เรื่อง ISO และ Document Control

31-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's or Master's degree in Pharmacy
 • Holding valid Pharmacist Professional Certificate
 • Fluent in English

31-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ เคมี
 • ทำงานเอกสารได้
 • มีประสบการณ์ 1-3 ปี ด้านวิเคราะห์ยา

29-Jul-20

 

Applied