• ประกันคุณภาพ
 • พืช
 • เทคโนโลยีชีวภาพ

2 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมการผลิต
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office etc.)
 • มีประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป

4 hours ago

 

Applied
 • Master of testing, know where bugs are
 • Curiosity
 • Attention to details

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Software Quality Assurance (Senior Level)
 • PPQA in CMMi
 • 3 years-experience in Software Development & PPQA

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์,ประกันคุณภาพ,ผลิต
 • ประสบการณ์ 0 - 3 ปี

5 hours ago

THB16k - 25k /month

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • High cert or above, 2 year experience
 • Good English and Maths, salary neg
 • Work independently, On job training

5 hours ago

 

Applied
 • High cert or above, 2 year experience
 • Good English and Maths, salary neg
 • Work independently, On job training

11 hours ago

 

Applied
 • Minimum 3 years solid experience in QA
 • 1-2 years of experiences in pharmacovigilance
 • Good command of English

13 hours ago

 

Applied
 • ปวส. หรือ ปริญญาตรี ด้านครุวิศวกรรม/ วิศวกรรม
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้
 • สามารถเขียนและสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในงานที่ทำได้ดี

13 hours ago

 

Applied
 • QA Engineer in Automotive Company
 • Good Welfare and Benefit
 • Great Bonus

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Technical Software Quality Assurance
 • Automated Test
 • Robot framework

13 hours ago

 

Applied
 • Manufacturing/Production Plan/Production Control
 • GMP / SAFETY / QUALITY ASSURANCE / HACCP
 • Chemical Engineering/Microbiogy/Bipochemistry

13 hours ago

THB35k - 55k /month

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี / โท สาขา Computer Science
 • ประสบการณ์ในงาน 2 ปี
 • เพศ ชาย/ หญิง อายุไม่เกิน 27 ปี

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree
 • Good command in English
 • Knowledge of SAP is added advantage

15-Feb-20

 

Applied
 • Global Pharmaceutical and Healthcare company
 • Opportunity to engage on a global scale
 • Multicultural, dynamic working environment

15-Feb-20

 

Applied
 • experience minimum 5 years in QA & QC Job function
 • Graduated in Engineering with any related filed
 • experience with customer satisfaction required

15-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in Computer Science, Computer
 • 2 years of experience in Testing Methodology
 • Experience in testing software developed in C#.NET

14-Feb-20

 

Applied
 • ประกันคุณภาพ
 • ควบคุมคุณภาพ
 • ตรวจสอบคุณภาพ

14-Feb-20

 

Applied
 • Software Quality Assurance experience
 • Salary up to 120,000 THB
 • Automated testing

14-Feb-20

THB45k - 120k /month

Applied
 • ตรวจสอบและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องสำอาง
 • จัดทำ มาตรฐานในการตรวจสอบ
 • วิเคราะห์สาเหตุ, ติดตามการแก้ไขปัญหา

14-Feb-20

THB25k - 35k /month

Applied
 • QA Experience in commercial or manufacturing
 • Pharma/ Heathcare/ Medical Device Experience
 • 3-5 yrs experience in Quality Assurance

14-Feb-20

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาปิโตรเคมี, เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ในสายงาน QA
 • Knowledge in QC tools

14-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Quality Assurance
 • Chemical Engineering
 • Science

14-Feb-20

 

Applied
 • POS Management (New & Maintenance)
 • Network improvement
 • Start working immediately is an advantage

14-Feb-20

 

Applied
 • experience in automated test
 • Strong planning and organizing skills
 • strong problem analysis and problem-solving skills

14-Feb-20

 

Applied
 • Competitive Salary Package and Bonus
 • Friend Working Environment
 • Career Path Advancement

13-Feb-20

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร
 • ผ่านการอบรมระบบคุณภาพ ISO9001:2015,BRC,HAPPC,HALA
 • มีประสบการณ์ระดับบริหาร ธุรกิจโรงงานอาหาร

13-Feb-20

 

Applied
 • 8+ years of experience in Software QA
 • Experience in mobile testing, APIs testing
 • Exp designing and building automation frameworks

13-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in computer science/related field
 • Java, C++, C / other language
 • Programming and domain knowledge

13-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Software Tester
 • Quality Assurance
 • Information Technology

13-Feb-20

 

Applied
 • QA,Quality Assurance
 • Supervisor,Senior
 • laboratory, Management

13-Feb-20

THB30k - 55k /month

Applied
 • Software Testing Methodologies
 • Experience in agile or scrum methodologies
 • Automated testing and Performance testing

13-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Customer service, Call Center
 • Good English competencies
 • Monitoring quality of incoming call

13-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Execute manual testing and analyze results.
 • Report bugs and errors to development teams.
 • Perform UAT test

13-Feb-20

 

Applied
 • Good understanding of ME and software interfaces
 • Effective English communication skills
 • Knowledge of Construction Project Life Cycles

13-Feb-20

 

Applied
 • QA Manager
 • ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ
 • ผู้จัดการ

13-Feb-20

 

Applied
 • experience in quality assurance for IT operation
 • Strong planning and organizing skills
 • strong problem analysis and problem-solving skills

13-Feb-20

 

Applied
 • Experience with mobile/internet banking test
 • Experienced with bank in Thailand
 • Good command in English

13-Feb-20

 

Applied
 • Degree in Food Science/Technology/Engineer Field
 • 5 Yrs as Supervisor Level of Quality Assurance
 • Good Command of English (TOEIC of 500 Up)

13-Feb-20

THB45k - 55k /month

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี
 • สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร และสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

13-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • tester
 • Quality Assurance
 • Testing

13-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • At least 5 experience years from foods & beverages
 • R/M and Packaging incoming inspection
 • Good communication in English skills

12-Feb-20

 

Applied
 • มีความรู้ความเข้าใจในระบบคุณภาพ GMP,HACCP
 • งานประกันคุณภาพ
 • มีความรู้ความเข้าใจในการผลิตอาหารในภาชนะปิดสนิท

12-Feb-20

 

Applied
 • Bachelor's degree or above in Engineering
 • 3 years work experience in quality control
 • Good command of English

12-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 7 years in Quality food manufacturing
 • Good knowledge of food safety, QA/QC’s analytical
 • Good English communication skills

12-Feb-20

 

Applied
 • >5 yrs in QA,QC,QMS as TeamLeader
 • Familiar in Food Plastic-Packaging/Bottler
 • Fluent in English

12-Feb-20

Salary negotiable

Applied