• สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
  • มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน
  • มีความรู้และความเข้าใจในด้านการประกันคุณภาพ

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • ตรวจสอบคุณภาพของทีมขาย ให้เป็นไปตาม Policy
  • QA, Telemarketing (Call Center & Telesales)
  • มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

29-May-20

 

Applied
  • QA officer
  • Analyze quality issues
  • Investigate and set standard of quality control.

20-May-20

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?