• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารด้านประกัน/ควบคุมคุณภาพ
 • ความเป็นผู้นำ และมีทัศนคติในการทำงานที่ดี

18-Aug-19

 

Applied
 • Quality Assurance Manager, Failure Analysis,
 • Quality control experience in semiconductor
 • QC 7 tools, PPAP, APQP, 8D, Root cause, ISO9001

16-Aug-19

 

Applied
 • insurance
 • Quality Assurance
 • JIRA

16-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • ประกันคุณภาพ/QA /QC
 • ผู้จัดการประกันคุณภาพ/Quality Assurance Manager
 • QA Manager

16-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • Quality Assurance, Manager, Quality audit,Supplier
 • Raw maik, Consumer Information Center, food safety
 • internation standard, regulation

15-Aug-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Bachelor degree in Science or Engineering.
 • 8 years in Quality Assurance field using ISO
 • Fluent in spoken and written in English.

14-Aug-19

 

Applied
 • QA
 • Manufacturing
 • Automotive Business

14-Aug-19

 

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรี / โท วิศวกรรมสาขาอุตสาหการ
 • ประสบการณ์ด้านการประกันคุณภาพ/ตรวจสอบคุณภาพ
 • ประสบการณ์ทำงานกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมเครื่องจักร

13-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • ISO
 • quality compliance management
 • Pharmaceutical

12-Aug-19

 

Applied