qs
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-20 of 20 jobs
  Major Development Public Company Limited's banner
  Major Development Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • ประสบการณ์ในสายงานQS อย่างน้อย 10 ปี
  • มีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  • ผ่านงานบริษัทรับเหมาหรือที่ปรึกษาโครงการก่อสร้าง
  BANGKOK ASSET INTERGROUP COMPANY LIMITED's logo
  Nonthaburi > Muang
  • เจ้าหน้าที่โอนกรรมสิทธิ์
  • คิดภาษีค่าธรรมเนียมโอนเป็น
  • มีความรู้และสามารถวิเคราะห์สินเชื่อ