• ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ : ด้าน Management LEVEL อย่างน้อย 3 ปี
 • พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

08-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • โบนัส 2 ครั้งต่อปี ปรับเงินเดือนทุกปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ลาพักร้อนสูงสุด 15 วัน/ปี
 • เป็นผู้นำ รอบคอบ ช่างสังเกต บริหารงานและคนได้

08-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านระบบคุณภาพ 5 ปี ขึ้นไป
 • สามารถ พุด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษในระดับดีมาก
 • มีความอดทนและรองรับแรงกดดันได้ดี

08-Jul-20

 

Applied
 • Having knowledge of ISO 9001
 • Having experience in QMR field
 • Having knowledge of electrical and electronic part

07-Jul-20

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์การทำงาน ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • ประสบการณ์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

07-Jul-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Leading Automotive Part Manufacturer
 • Implement Environmental Mgmt System
 • Female, New Grad from Environmental Field Only

07-Jul-20

 

Applied
 • 3-5 years of experience in ISO quality system
 • Good command in English *Level 4 up
 • Have a car and driving license

01-Jul-20

 

Applied