• ชาย อายุ 35 ปี ขึ้นไป
  • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร
  • มีภาวะการเป็นผู้นำ

11-Jan-18

 

Applied
  • QA/QC
  • QMR.
  • QMR. (Quality Management Representative)

11-Jan-18

 

Applied
  • เพศ ชาย, หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
  • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท
  • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

11-Jan-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.