• เพศชาย / หญิง
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้ computer MS.Office / E-mail

18-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการเป็น QMR 5 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี ทุกสาขา
 • ประสบการณ์ ความรู้ความเข้าใน ในการจัดทำระบบคุณภาพ

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง QMR มากกว่า 1 ปี
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9000

17-Aug-17

 

Applied
 • มีความรู้ในสายงานตรวจสอบคุณภาพ
 • มีความตั้งใจทำงาน
 • มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 3-4 ปี

17-Aug-17

THB20k - 25k /month

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี มีประสบการณ์ในตำแหน่ง อย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรู้ด้าน ISO 9001:2008

16-Aug-17

 

Applied
 • Iso 9001:2015
 • เป็นตัวแทนฝ่ายบริหาร รู้จักการจัดการเอกสารอย่างดี
 • ต้องมีประสบการณ์ทำงาน5ปีขึ้นไป

15-Aug-17

 

Applied
 • - Position allowance - Housing allowance
 • - Transportation allowance - Diligent allowance
 • - Life Insurance - Dental allowance - Bonus

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • เป็นตัวแทนบริหารระบบคุณภาพ ISO/TS16949
 • มีประสบการณ์ในการเป็น QMR ระบบ ISO/TS16949
 • ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าน้ำมัน ค่าที่พัก เบี้ยขยัน

15-Aug-17

 

Applied
 • เป็นผู้ช่วย QMR ระบบคุณภาพ ISO 9001
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้ช่วย QMR ระบบคุณภาพ
 • บุคคลิกภาพ มีความเป็นผู้นำและมนุษย์สัมพันธ์ดี

15-Aug-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/ หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 5-8 ปี ขึ้นไป
 • สามารถสือสารและประสานงานได้ดี

14-Aug-17

 

Applied
 • Experience in Quality Assurance or Manufacturing
 • In charge of all quality issues
 • Identify client quality complaint needs

14-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบ ควบคุม ดูแลการดำเนินงาน
 • ปริญญาตรี สาขาการบริหาร, การจัดการ หรือสาขาอื่นๆ
 • ผ่านการอบรม ISO 9001

14-Aug-17

 

Applied
 • ทำระบบ ISO 9001 , ISO 14001 และ GMP
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมเอกสาร
 • ปริญญาตรี

12-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.