• ชาย อายุ 35 ปี ขึ้นไป
  • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร
  • มีภาวะการเป็นผู้นำ

21-Mar-18

 

Applied
  • Bachelors degree any field
  • Experience in Injection field
  • Strong knowledge in ISO system

19-Mar-18

 

Applied
  • Career advancement and development opportunihes.
  • Internahonal companywith challenging work environt
  • Bonus payout based on perfoermance.

19-Mar-18

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
  • ตัวแทนฝ่ายบริหารคุณภาพ QMR
  • ISO 9001
  • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

18-Mar-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.