• ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ
 • มีความรู้พื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์

41 mins ago

 

Applied
 • Improve logistics process
 • Graduated in Supply Chain and Logistics
 • Fluenly in Chinese

1 hour ago

 

Applied
 • ปวส-ปริญญาตรีสาขาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิคส์
 • ดําเนินการตรวจสอบสินค้าและบันทึกผล
 • ดูแลรักษาเครื่องมือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

6 hours ago

 

Applied
 • Chemist
 • Quality In process
 • ISO, GMP, HACCP, 17025

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • QA Executive
 • Experience in QA / QC
 • Good Command of English

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • QA / QC / Production / R&D in Food Factory
 • Good interpersonal & communication
 • Have an own's car with driving license

11 hours ago

 

Applied
 • QA / QC / Production / R&D in Food Factory
 • Good interpersonal & communication
 • Have an own's car with driving license

11 hours ago

 

Applied
 • QA / QC / Production / R&D in Food Factory
 • Good interpersonal & communication
 • Have an own's car with driving license

11 hours ago

 

Applied
 • More than 5 years of experience in food production
 • Production / QA / QC in Food Business
 • Good command of English and professional manner

11 hours ago

 

Applied
 • More than 5 years of experience in food production
 • Production / QA / QC in Food Business
 • Good command of English and professional manner

11 hours ago

 

Applied
 • Production / QA / QC in Textile Business
 • 3 years of experiences in Production,QA,QC
 • Good Command of English

11 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in any related fields
 • 5 years’ experience as QC Engineer of Lens
 • Conversational level of Japanese or English

11 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ม.6, ปวช. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 3-5 ปี
 • ทักษะในการใช้โปรแกรม MS Office

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • More than 5 years of experience in food production
 • Production / QA / QC in Food Business
 • Good command of English and professional manner

11 hours ago

 

Applied
 • Production / QA / QC in Textile Business
 • 3 years of experiences in Production,QA,QC
 • Good Command of English

11 hours ago

 

Applied
 • QA / QC / Production / R&D in Food Factory
 • Good interpersonal & communication
 • Have an own's car with driving license

11 hours ago

 

Applied
 • Participate, Review end verify project audits
 • Quality Improvement
 • Report the status report to project team

11 hours ago

 

Applied
 • More than 5 years of experience in food production
 • Production / QA / QC in Food Business
 • Good command of English and professional manner

11 hours ago

 

Applied
 • Home Appliance
 • Electronics
 • QC

11 hours ago

 

Applied
 • More than 5 years of experience in food production
 • Production / QA / QC in Food Business
 • Good command of English and professional manner

11 hours ago

 

Applied
 • Engineer / Science
 • QA / QC 2 years
 • Have own car with driving's license

11 hours ago

 

Applied
 • More than 5 years of experience in food production
 • Production / QA / QC in Food Business
 • Good command of English and professional manner

11 hours ago

 

Applied
 • Home Appliance
 • Electronics
 • QC

11 hours ago

 

Applied
 • QA / QC / Production / R&D in Food Factory
 • Good interpersonal & communication
 • Have an own's car with driving license

11 hours ago

 

Applied
 • QA / QC / Production / R&D in Food Factory
 • Good interpersonal & communication
 • Have an own's car with driving license

11 hours ago

 

Applied
 • Home Appliance
 • Electronics
 • QC

11 hours ago

 

Applied
 • More than 5 years of experience in food production
 • Production / QA / QC in Food Business
 • Good command of English and professional manner

11 hours ago

 

Applied
 • Production / QA / QC in Textile Business
 • 3 years of experiences in Production,QA,QC
 • Good Command of English

11 hours ago

 

Applied
 • Home Appliance
 • Electronics
 • QC

11 hours ago

 

Applied
 • More than 5 years of experience in food production
 • Production / QA / QC in Animal Food Business
 • Good command of English and professional manner

11 hours ago

 

Applied
 • More than 5 years of experience in food production
 • Production / QA / QC in Food Business
 • Good command of English and professional manner

11 hours ago

 

Applied
 • QA / QC / Production / R&D in Food Factory
 • Good interpersonal & communication
 • Have an own's car with driving license

11 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้เฉพาะทางเกี่ยวกับวัตถุดิบนำมาประกอบอาหาร
 • ตรวจสอบ นับสินค้าก่อนเข้าสต็อค
 • การศึกษา จบมัธยมศึกษาตอนปลาย

11 hours ago

 

Applied
 • Home Appliance
 • Electronics
 • QC

11 hours ago

 

Applied
 • QA / QC / Production / R&D in Food Factory
 • Good interpersonal & communication
 • Have an own's car with driving license

11 hours ago

 

Applied
 • More than 5 years of experience in food production
 • Production / QA / QC in Food Business
 • Good command of English and professional manner

11 hours ago

 

Applied
 • QA / QC / Production / R&D in Food Factory
 • Good interpersonal & communication
 • Have an own's car with driving license

11 hours ago

 

Applied
 • 10 yrs exp in QA/QC/QMR/ Laboratory expertly use
 • QMR (ISO 9001:2015), EN, JIS, ANSI Standards
 • Practical in English, High - leadership, proactive

12-Jul-20

 

Applied
 • Thai, Male or Female age not over 30 yrs old
 • Exp. as QA in electronics parts in automobile
 • Good in Eng / 25-35K @ Laemchabang, Chonburi

12-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master degree in Chemical Engineering
 • At least 15 years in multinational manufacturing
 • Strong in ISO standard requirement set up

12-Jul-20

 

Applied
 • More than 5 years of experience in food production
 • Production / QA / QC in Food Business
 • Good command of English and professional manner

12-Jul-20

 

Applied
 • More than 5 years of experience in food production
 • Production / QA / QC in Food Business
 • Good command of English and professional manner

12-Jul-20

 

Applied
 • Production / QA / QC in Textile Business
 • 3 years of experiences in Production,QA,QC
 • Good Command of English

12-Jul-20

 

Applied
 • Home Appliance
 • Electronics
 • QC

12-Jul-20

 

Applied
 • QA / QC / Production / R&D in Food Factory
 • Good interpersonal & communication
 • Have an own's car with driving license

12-Jul-20

 

Applied
 • More than 5 years of experience in food production
 • Production / QA / QC in Food Business
 • Good command of English and professional manner

12-Jul-20

 

Applied
 • QA / QC / Production / R&D in Food Factory
 • Good interpersonal & communication
 • Have an own's car with driving license

12-Jul-20

 

Applied
 • More than 5 years of experience in food production
 • Production / QA / QC in Food Business
 • Good command of English and professional manner

12-Jul-20

 

Applied
 • Production / QA / QC in Textile Business
 • 3 years of experiences in Production,QA,QC
 • Good Command of English

12-Jul-20

 

Applied
 • More than 5 years of experience in food production
 • Production / QA / QC in Food Business
 • Good command of English and professional manner

12-Jul-20

 

Applied