• การศึกษา - ปริญญาตรี-โท, ปวส.
 • ประสบการณ์ - อย่างน้อย 2 ปี
 • ใช้ภาษาอังกฤษได้พอใช้

21-Sep-18

 

Applied
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • สื่อสารภาษาจีนได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์โอยตรง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Sep-18

 

Applied
 • Quality Control
 • Senior Engineer
 • 5 Working Days A Week

21-Sep-18

 

Applied
 • QC background from Electronic/ Automotive
 • Be able to work in Bangbo
 • Be able to communicate in English

21-Sep-18

 

Applied
 • ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา เภสัชศาสตร์
 • ทำงานด้านการควบคุมคุณภาพอย่างน้อย 2 ปี
 • จัดทำและกำหนดเอกสารฐานมาตรฐานผลิตภัณฑ์

21-Sep-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Experience of ISO 9001
 • ­­­Bachelor’s degree or higher in Engineering
 • ­Experience of data management

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Plastic Rayong
 • QA/QC ISO9001
 • SAP QM Electrical

21-Sep-18

 

Applied
 • QA/QC experience more than 5 years
 • Management experience as Manager
 • Strong at electronic products

21-Sep-18

 

Applied
 • Degree of Science in Food Science, Food Technology
 • 5 years of experience in microbiological
 • Perform internal audits and quality control

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Experience Above 1 years of QA/QC job
 • Personality Good attitude
 • Education Above the vocational certificate

21-Sep-18

 

Applied
 • Plan and conduct technical trainings
 • Monitor technical service and repair quality
 • Ensure work compliance and safeness

21-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor degree or Master degree
 • Knowledge in Quality System ISO/TS
 • Great attitude, Proactive, well-organized

21-Sep-18

 

Applied
 • General Manager - QA / QC (Automotive)
 • Knowledge of quality assurance and quality control
 • Positive attitude with Strong leadership skills

21-Sep-18

 

Applied
 • มีความรู้เกี่ยวกับงาน QA/QC เป็นอย่างดี
 • สามารถวางแผนการทำงาน QA/QC ได้ดี
 • สามารถบริหารจัดการงาน QA/QC ได้ดี

21-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Food Science
 • Previous experience in managing a team.
 • Strong analytical and problem solving skills.

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • A Big Group of Food Manufacturer
 • Interesting Package for a successful candidate
 • Good career growth opportunity

21-Sep-18

THB13k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • การศึกษา - ปริญญาตรี-โท, ปวส.
 • ประสบการณ์ - อย่างน้อย 2 ปี
 • ใช้ภาษาอังกฤษได้พอใช้

21-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส..-ปริญญาตรี
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพและปฏิบัติการ

21-Sep-18

 

Applied
 • ค่าอาหารกลางวัน 500
 • ค่าวิชาชีพ(ตามประสบการณ์)
 • ค่าล่วงเวลา

21-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in civil engineer
 • Knowledgeable in ISO 9001
 • Computer literate

21-Sep-18

 

Applied
 • Agency Control
 • Sale Compliance
 • Business Control awareness

20-Sep-18

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในงานวิเคราะห์ 1-2 ปี

20-Sep-18

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส -ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่*
 • มีวินัยในการทำงาน และมีความรับผิดชอบสูง

20-Sep-18

 

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในโรงงานผลิตอาหารอย่างน้อย 7 ปี
 • ประสบการณ์การบริหารงานหน่วยงานควบคุมคุณภาพโดยตรง

20-Sep-18

 

Applied
 • Male or Female 25 years old -35 years old.
 • Knowledge of Vernier callipers and micrometer
 • Good command of written and spoken English.

20-Sep-18

THB25k - 35k /month

Applied
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สาขาเคมี, เคมีอุตสาหการ
 • มีประสบการณ์งานด้านการทดสอบผลิตภัณฑ์น้ำมัน
 • มีความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์น้ำมัน

20-Sep-18

 

Applied
 • Management and Control Quality process
 • Control Attendance of Subordinate
 • Solve problems in each process

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Strong knowledge about Quality management
 • Problem solving skills, strong in analytical skill
 • At least 5 years of experience Quality manager

20-Sep-18

 

Applied
 • Must have 5 years or more of experience in QC./QA
 • Must have excellent communication skills.
 • Have an experience in Japanese company.

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied

Chemist (QC)

Thai Parkerizing Co., Ltd.

Bangkok Area - Samutprakarn

 • Bachelor degree Science in Chemistry
 • Experience 1-3 years
 • Working at Bangpoo Industrial Estate(Samutprakarn)

20-Sep-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์เคมี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้ในระบบ ISO

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Well versed with ISO 9001-2015, HACCP, GMP
 • Fluent in English speaking
 • Ability to make CAPA’s as per the need

20-Sep-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีประสบการณ์ด้าน QC อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • ยินดีต้อนรับนิสิต/นักศึกษาจบใหม่

20-Sep-18

 

Applied
 • ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพตามระบบมาตรฐานความปลอดภัย
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • มีความสามารถตรวจสอบเชื้อจุลินทรีย์ในอาหารได้

20-Sep-18

 

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ
 • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าระหว่างกระบวนการผลิต
 • ตรวจประเมิน Supplier

20-Sep-18

 

Applied
 • Manage and provide oversight of QC/QA
 • Bachelor’s degree of Science in Food Science
 • Solid knowledge of Quality Management System

20-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor degree Industrial Engineer
 • Experience in Quality Control
 • Knowledge Process QC

20-Sep-18

 

Applied
 • Perform quality testing on raw paper
 • Experience 1-2 year
 • Ensure quality are within specification

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Science (chemical)
 • Experience in QC position at least 2 years
 • Good command in MS office

20-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Industrial or Mechanical
 • Manage overall activity of Quality function.
 • Supervising the technical and QC staff.

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • ประชุม รับนโยบายด้านคุณภาพ รวมถึงร่วมวางแผน
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไปม.6 ปวช. ปวส. ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์งานด้านการควบคุมคุณภาพ 1- 2 ปี

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Experience in logistics and express industry
 • Experience in Quality Control Management
 • Skill data analysis reports,identify and analyze

20-Sep-18

 

Applied
 • Performance bonus
 • Provident fund
 • Five-day work week

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Knowledge in Insurance Coverage and Policy Owner
 • Experience in POS, Quality Assurance/Control
 • Fluent in both written and speaking English

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • ขยันทำงาน มีนิสัยเข้ากับคนอื่นได้ดี
 • พร้อมที่จะเรียนรู้งาน
 • มีความรู้เรื่องหน้าไม้ เกรดไม้ พิจารณาเป็นพิเศษ

19-Sep-18

 

Applied
 • ขยันทำงาน มีนิสัยเข้ากับคนอื่นได้ดี
 • ซื่อสัตย์ อดทน มีความรับผิดชอบ
 • มีความรู้เรื่องหน้าไม้ แยกเกรดไม้ได้ ตรวจสอบคุณภาพ

19-Sep-18

 

Applied
 • ขยันทำงาน มีนิสัยเข้ากับคนอื่นได้ดี
 • ซื่อสัตย์ อดทน มีความรับผิดชอบ
 • มีความรู้เรื่องหน้าไม้ แยกเกรดไม้ได้ ตรวจสอบคุณภาพ

19-Sep-18

 

Applied
 • ขยันทำงาน มีนิสัยเข้ากับคนอื่นได้ดี
 • ซื่อสัตย์ อดทน มีความรับผิดชอบ
 • มีความรู้เรื่องหน้าไม้ แยกเกรดไม้ได้ ตรวจสอบคุณภาพ

19-Sep-18

 

Applied
 • experience in the assistance or service industry
 • PMO background in insurance (Health and Travel)
 • Experience in medical evacuation

19-Sep-18

 

Applied