• สัญชาติไทย ป.ตรี เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
 • ป.ตรี เคมี วิศวกรรมอุตสาหการ การผลิต
 • ปสก.ตรงในสายงาน 10 ปี อยู่ในระดับหัวหน้างาน 5 ปี

19 hours ago

THB55k - 90k /month

Applied
 • Male/ Female, age 30-45 years old
 • Background from Injection and Secondary process
 • Prefers person who came from Japanese MFG

19 hours ago

 

Applied
 • Bachel or Master Degree in IE/ME or Relate Field
 • Experience in QA/QC Manufacturing at least 10 year
 • Experience in Management Level of QA/QC

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for managing QA and QC section
 • Having experience as QC plastic automotive parts
 • Having experience of control workers as manager

16-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 38 ปีขึั้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ QMR 3-5 ปีขึ้นไป

16-Aug-17

 

Applied
 • Degree in Science
 • Experienced from Food, Feed, Chemical
 • Fast learner with good analytical skill

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 - 2 ปี
 • มีทักษะการใช้ภาษาที่ 2 จะได้รับการพิจารณา

15-Aug-17

 

Applied
 • ควบคุมคุณภาพให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่บริษัทวางไว้
 • ป.ตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงาน 3- 5 ปี

14-Aug-17

 

Applied
 • ควบคุมดูแลกำกับงานเกี่ยวข้องงานคุณภาพทั้งหมด
 • ป.โท พยาบาล
 • ผ่านการฝึกอบรมงานด้าน HA

14-Aug-17

 

Applied
 • experience minimum 5 years in QA & QC Job function
 • Graduated in Engineering with any related filed
 • Welfare: Bonus, Transport, Health care, PVD etc

12-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master’s Degree in related fields.
 • Minimum 5 years of experience within food
 • Knowledge of GMP is a must.

09-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Minimum Bachelor Degree
 • Minimum 10 years experience
 • English and Local Language Proficiency

27-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.