• สัญชาติไทย ป.ตรี เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
 • ป.ตรี เคมี วิศวกรรมอุตสาหการ การผลิต
 • ปสก.ตรงในสายงาน 10 ปี อยู่ในระดับหัวหน้างาน 5 ปี

6 hours ago

THB55k - 90k /month

Applied
 • การควบคุมคุณภาพ
 • GMP/ISO
 • วางแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบด้านคุณภาพ

6 hours ago

 

Applied
 • Male/ Female, age 30-45 years old
 • Background from Injection and Secondary process
 • Prefers person who came from Japanese MFG

6 hours ago

 

Applied
 • Managing and developing QA, QC and other quality
 • Bachelor’s degree or higher in Engineering field
 • 5 - 8 Years working experience in quality control

6 hours ago

 

Applied
 • Maptaphut, New Set up –Chemical
 • Quality Management System (ISO9001) or ISO14001,
 • QC or Laboratory in Chemical or Petrochemical

7 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาบริหาร
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

14 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 38 ปีขึั้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ QMR 3-5 ปีขึ้นไป

14 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Civil Engineering
 • 7 years of experience in construction QC
 • Experience in housing, condo, retail or etc.

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Knowledge in food manufacturing industry.
 • Good command of English.
 • Knowledge of GMP, HACCP, ISO 9001 and BRC.

21 hours ago

 

Applied
 • Male, Age 35-39 years old
 • Bachelor Degree, Major Engineer or related field
 • 5 years up of experience

17-Aug-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีหรือโท สาขา เคมีพอลิเมอร์
 • มีประสบการณ์ในงานควบคุมคุณภาพไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีความรู้เรื่องระบบมาตราฐาน ISO 9001 ,TS16949(APQP

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Opportunity to work in new set up company
 • Opportunity to be one of the core members
 • Support all the people in the newly set-up company

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachel or Master Degree in IE/ME or Relate Field
 • Experience in QA/QC Manufacturing at least 10 year
 • Experience in Management Level of QA/QC

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Age 37 - 42 years old
 • 10 yrs.experience in QA/QC of automotive business
 • Strong problem solving and Leadership skill

16-Aug-17

 

Applied
 • Responsible for managing QA and QC section
 • Having experience as QC plastic automotive parts
 • Having experience of control workers as manager

16-Aug-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมอาหาร
 • อายุงาน 3-5 ปี
 • ทำงานที่จังหวัดสมุทรสาคร

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 38 ปีขึั้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ QMR 3-5 ปีขึ้นไป

16-Aug-17

 

Applied
 • Internal Control, QC, Operation Process
 • Large Manufacturing, SOX
 • Management skill, TOEIC

15-Aug-17

 

Applied
 • Quality Control Manager, Pharmaceutical Industry
 • QC Laboratory, HPLC, Pharmaceutical Science
 • Pharmacist, cGMP,

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Science
 • Experienced from Food, Feed, Chemical
 • Fast learner with good analytical skill

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • to utilize your interpretation skills to expand
 • to get promotion if you perform well
 • Opportunity to grow with the company

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 - 2 ปี
 • มีทักษะการใช้ภาษาที่ 2 จะได้รับการพิจารณา

15-Aug-17

 

Applied
 • ควบคุมคุณภาพให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่บริษัทวางไว้
 • ป.ตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงาน 3- 5 ปี

14-Aug-17

 

Applied
 • ควบคุมดูแลกำกับงานเกี่ยวข้องงานคุณภาพทั้งหมด
 • ป.โท พยาบาล
 • ผ่านการฝึกอบรมงานด้าน HA

14-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย,หญิง อายุ 28-35 ปี
 • ประสบการณ์การทำงานทางด้านห้องปฏิบัติการเคมี
 • มีความรู้ทางด้านระบบคุณภาพ ISO

14-Aug-17

 

Applied
 • experience minimum 5 years in QA & QC Job function
 • Graduated in Engineering with any related filed
 • Welfare: Bonus, Transport, Health care, PVD etc

12-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหา
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป(อุตสาหกรรมอาหารพิจารณาพิเศษ)
 • มีทักษะผู้นำและมีความละเอียดรอบคอบ

12-Aug-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีทางด้านเภสัชกรรม
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เงินเดือน 35,000 - 45,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ

10-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor or Master’s Degree in related fields.
 • Minimum 5 years of experience within food
 • Knowledge of GMP is a must.

09-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Minimum Bachelor Degree
 • Minimum 10 years experience
 • English and Local Language Proficiency

27-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.