• Strong knowledge in Quality Management System
 • Food Safety, GMP, HACCP, FSSC22000, ISO9000
 • Lead Internal Quality Audit and QA Compliance

29 mins ago

 

Applied
 • ควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตซอสหอยนางรม
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • พื้นฐานความรู้ทางด้าน GMP, HACCP, ISO9001

18 hours ago

 

Applied
 • Bachelor of Arts/Business Management or higher
 • Male or Female age 30-40 years old.
 • Experience in QA Department 3-5 years

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Lean Manager & Supervisor, Production Technologist
 • Lean Manager & Supervisor, Production Technologist
 • Lean Manager & Supervisor, Production Technologist

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Goverment Registration Knowledge
 • Minimum 5 years experience in food manufacturing.
 • Written and Spoken skills in English.

23 hours ago

 

Applied
 • Male/Female, aged 27 to 40 years old
 • degree or higher in insurance, finance
 • 2-3 years as Underwriter for Property, IAR

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • QA QC Supervisor
 • IATF16949 , ISO9001 , ISO14001 and /or APQP ,PPAP
 • Plastic injection

23 hours ago

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีประสบการณ์ด้านการประกันคุณภาพ

15-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • ผ่านการฝึกอบรมระบบคุณภาพ อาทิ ISO 9001:2015/GMP
 • ประสบการณ์ 0-2 ปีขึ้นไป

12-Jan-18

 

Applied
 • ค่าเช่าบ้าน
 • โบนัสประจำปี
 • งานเลี้ยงบริษัท

12-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี / โท สาขาเภสัชกร
 • มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
 • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

12-Jan-18

 

Applied

QA/QC-STAFF to Supervisor

INTEQC Group

Bangkok Area - Samutsakorn

 • ควบคุมคุณภาพ
 • สมุทรสาคร
 • พนักงานรายเดือน

12-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Chemical, Pharmaceutical Science, Science Degree
 • 3 years experiences in R&D
 • Good in English communication skills.

12-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree in IE,ME
 • Knowledge & experience in quality system
 • Good command of both spoken and written English

12-Jan-18

 

Applied
 • FMCG
 • Large size company
 • Growth career path

12-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา เครื่องกล, ไฟฟ้า, อุตสาหการ
 • ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบคุณภาพ 5-10 ปี
 • ดูแลรับผิดชอบด้านรับประกันคุณภาพ

12-Jan-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านทำเอกสารระบบ ISO ได้ทั้งระบบ
 • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

12-Jan-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพอุตสาหกรรม 2
 • มีความรู้พื้นฐาน ISO/TS16949,
 • เพศ ชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป

11-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Planning & Control Measurement Instrument
 • Responsibility Measurement System Analysis
 • At least 5 years’ experience in QA/Engineer

11-Jan-18

 

Applied
 • วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • TOEIC
 • QA Supervisor

11-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Strong English Communication skill
 • Strong experiences in QA/QM
 • Strong Management skill

11-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมดูแลการประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์
 • ปฎิบัติงานในการตรวจสอบ OPRP และ CCP และทวนสอบผล
 • มีหน้าที่ในการทำ Internal audit

10-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์บัณทิต
 • มีความรู้ด้านกระบวนการผลิต
 • มีความรู้ด้านมาตรฐานระบบคุณภาพต่างๆ เช่น ISO 9001

08-Jan-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.