• พนักงานQC(ชิ้นส่วนยานยนต์)
 • มีความรู้ด้านควบคุมคุณภาพ
 • มีประสบการณ์QCที่บริษัทชิ้นส่วนยานยนต์

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience Above 1 years of QA/QC job
 • Personality Good attitude
 • Education Above the vocational certificate

15 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ GMP, HACCP
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา
 • มีประสบการณ์ด้านจุลชีววิทยา ( ตรวจเชื้อในอาหาร )

24-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส -ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่*
 • มีวินัยในการทำงาน และมีความรับผิดชอบสูง

24-Sep-18

 

Applied
 • Experience Above 1 years of QA/QC job
 • Personality Good attitude
 • Education Above the vocational certificate

21-Sep-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • วุฒิการศึกษา ปวส -ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่*
 • มีวินัยในการทำงาน และมีความรับผิดชอบสูง

20-Sep-18

 

Applied
 • Health and Safety จป วิชาชีพ
 • Support for the risk assessment and job safety
 • QA Staff and Safety จป วิชาชีพ experience 1-3 year

20-Sep-18

 

Applied
 • Engineering Industrial
 • ประสบการณ์ : 1-3 ปี
 • เงินเดือน : สามารถเจรจาต่อลองได้

20-Sep-18

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Engineering Industrial
 • ประสบการณ์ : 1-3 ปี
 • เงินเดือน : สามารถเจรจาต่อลองได้

20-Sep-18

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สาขาเคมี, เคมีอุตสาหการ
 • มีประสบการณ์งานด้านการทดสอบผลิตภัณฑ์น้ำมัน
 • มีความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์น้ำมัน

20-Sep-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สาขาเคมี, เคมีอุตสาหการ
 • มีประสบการณ์งานด้านการทดสอบผลิตภัณฑ์น้ำมัน
 • มีความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์น้ำมัน

19-Sep-18

 

Applied
 • ควบคุมคุณภาพน้ำเหล็ก(โรงหล่อ)
 • ปริญญาตรีสาขาโลหะการ
 • วิเคราะห์ปัญหาด้านคุณภาพน้ำเหล็ก

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Experience Above 1 years of QA/QC job
 • Personality Good attitude
 • Education Above the vocational certificate

16-Sep-18

 

Applied