• เพศชาย หญิง อายุ 32 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในงานด้าน การประกันคุณภาพ
 • มีภาวะผู้นำ มีบุคลิภาพที่ดี

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Managing & leading QA department
 • Responsible, negotiation skill work under pressure
 • Familiar with quality assurance process

10 hours ago

 

Applied
 • Bachelor in Food Science or related
 • 5-7 years in food quality and food safety
 • BRC7 , AIB , FSSC , GMP , HACCP

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีทักษะความรู้ความเข้าใจในระบบ ISO9001:2015
 • สามารถควบคุมและ Set ระบบคุณภาพได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการสั่งงานมอบหมายงานได้ดีเยี่ยม

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Control the daily work in quality assurance
 • Manage Customer Complaints & Reprocess
 • Always improve quality assurance system

16 hours ago

 

Applied
 • Degree in Food Sciences or related fields
 • Min 7 yrs experience in food or pharmaceutical
 • HACCP/ FSSC 22000 / SAP

16 hours ago

 

Applied
 • Plastic Injection , Assembly experiences
 • มีความรู้ในด้าน Plastic packaging ทั้งการขึ้นรูป
 • ประสบการณ์ในการบริหารระบบ ISO , GMP,

16 hours ago

 

Applied
 • 5 years working experience in QA in Garment
 • Good in English Communication Skill
 • Salary 65K-85K, Working day: Mon -Fri and 2SAT

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 6-10 Years experience in PQA Automotive Supplier
 • Experience in Internal Auditor minimum 3 years
 • Leadership /Advisory / Training Skill for QA Staff

20-Mar-18

 

Applied
 • Quality Assurance
 • Quality control
 • English

20-Mar-18

 

Applied
 • บริหารงานฝ่ายประกันคุณภาพให้บรรลุตามเป้าหมาย
 • สร้างและรักษามาตรฐานการประกันคุณภาพ
 • มีประสบการณ์ในระดับบริหารจัดการฝ่าย อย่างน้อย 3 ปี

20-Mar-18

 

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

20-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in food science
 • Controlling and implement quality systems
 • Fluent in both Thai & English in speaking

20-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master 's degree in related field
 • At lease 10 years experience in Automotive
 • Having good knowledge in ISO/IATF16949, ISO14001

20-Mar-18

 

Applied
 • Software Developer
 • QA
 • QA Manager

20-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Electronic manufacturing
 • quality control and assurance on production
 • PCE

20-Mar-18

 

Applied
 • Quality Assurance
 • Material,Inprocess,Finishgood
 • Liquid Product

20-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้และประสบการณ์ในการทำระบบ GMP, HACCP
 • มีประสบการณ์ในโรงงานเบเกอรี่
 • ป.ตรี วิทยาศาสตร์อาหาร, เทคโนโลยีอาหาร

20-Mar-18

 

Applied
 • Master Degree in any field
 • Higher Education Quality Assurance
 • Fluency in Thai and Good English communication

20-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Quality systems
 • Ensure product safety, quality and efficacy
 • Experience in sterile drug

20-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Engineering or related field
 • 5 years in management quality control.
 • Good command in English

19-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Degree or Master Degree in Food Science, Chemical
 • 5-10 years of experience in Quality Control
 • Good knowledge of ISO 9001, ISO 14001

19-Mar-18

 

Applied
 • Degree OR Higher in Food Technology
 • Age 35-40 years old, Thai Nationality
 • Good command of English and computer literate

19-Mar-18

 

Applied
 • Great Career Prospects and Advancement
 • Positive and Friendly Working Environment/Team
 • Training and Guidance Provided

19-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in Engineering, Management
 • More than 10 years’ experience in Q.A. Management
 • Knowledge of ISO 9001:2008 and ISO/TS16949

19-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in Engineering or related field
 • Strong knowledge Core tools of Quality System
 • QMR ISO9001 , PPAP ,FMEA, 8D, SPC, MSA

19-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female, Age 35 up
 • Minimum of 10 years
 • Understanding in Quality control/assurance

19-Mar-18

 

Applied
 • 7 year experience in QA Functions and Food Safety
 • Knowledge GMP, HACCP, ISO22000, BRC
 • Leadership skill, analytical skill

19-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • QA plastics
 • Customer
 • ISO

19-Mar-18

 

Applied
 • Over 10-yr in Food Quality Assurance in Food Ind.
 • Over 5-yr QA managerial role + leadership spirit
 • Knowledge in GFSI, BRC, FSSC22000 for 100+ SKUs

19-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Plan, develop, coordinate and monitor
 • Reporting and analysis reliability
 • To support the marketing department

19-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Strong background in food quality
 • Full authorize in decision making
 • Growing company

18-Mar-18

 

Applied
 • QA QC Manager/Jewelry
 • quality assurance issues
 • Quality Control

18-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor degree in Chemical Engineer
 • Good Command of English and SAP program
 • Age not more than 50 years old

17-Mar-18

 

Applied
 • Automotive Quality control
 • Fiber Laser
 • TPS

17-Mar-18

 

Applied
 • Implement&conduct ISO9K/14K/22K/28K OHSAS18K
 • Very good command in English communications
 • Excellent Lead & team prayer& Ensure IQS and Audit

16-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Quality Assurance for Higher Education (IQA & EQA)
 • 5 days work week
 • Development opportunities

16-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estates
 • QA Manager / Quality General Manager
 • Rayong

16-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor or Master in related filed
 • Good command in English
 • Experience from FMCG

16-Mar-18

 

Applied
 • Quality system improvement
 • Strong analytical skill
 • Salary negotiable

16-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher
 • At least 5 years of experience
 • Able to work in Khon Kaen

16-Mar-18

 

Applied
 • At least 15 of working experiences in QA/QC
 • Bachelor’s degree or higher in Engineering
 • Strong knowledge and been experience as QMR ISO/TS

16-Mar-18

 

Applied
 • 5-8 years experience in QC & QA
 • knowledge of ISO 9000, ISO14001, HACCP and GMP
 • Handle supplier quality audit

16-Mar-18

 

Applied
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Business plus , Payroll ได้ดี
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารบัญชี ไม่น้อยกว่า 5
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ (พูด อ่าน เขียน) ดี

16-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • At least 5 years in Managerial experience
 • At least 8 years of working experience in FMCG
 • Fluent in English

16-Mar-18

 

Applied
 • QA
 • ISO 9001
 • Good command of English

15-Mar-18

 

Applied
 • Global Food Solutions
 • Food quality and regulatory standard
 • Food Innovation

15-Mar-18

 

Applied
 • ISO9001, IATF16949, QMS, QMR automotive Engineer
 • Good - English both written & spoken is a must
 • Working experienced from Automotive parts MFG

15-Mar-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.