• ปริญญาตรีทุกสาขา,เพศ ชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี
 • ประสบการทำงานด้านเอกสารและการประสานงาน 1 ปีขึ้นไป
 • ภาษาอังกฤษในระดับพอใช้, สามารถใช้ MS office ได้

23 hours ago

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บริหาร บัญชี จัดการ การเงิน
 • มีความรู้และประสบการณ์ในการจัดซื้อ
 • มีทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ

20-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Business Administration
 • At least 1 year of experience in purchasing
 • Can communicate in English

20-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • จัดซื้อและจัดเตรียมข้อมูลด้านการผลิตเฟอร์นิเจอร์
 • การศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อไม่น้อยกว่า 1 ปี

20-Jun-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • สั่งซื้อสินค้า เปิด po ต่อรองราคา
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

19-Jun-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์จัดซื้อ หรือธุรการ อย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • ใช้โปรแกรม Excel ได้เป็นอย่างดี

19-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์จัดซื้อ อย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • ปฏิบัติงานประจำ สำนักงานใหญ่ อุบลราชธานี

19-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • จัดซื้อและจัดเตรียมข้อมูลด้านการผลิตเฟอร์นิเจอร์
 • การศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อไม่น้อยกว่า 1 ปี

19-Jun-18

 

Applied
 • Coordinating and managing between suppliers
 • Bachelor's Degree in any field
 • Have purchasing experience in Food or Chemical

18-Jun-18

 

Applied
 • ตรวจสอบราคาจากลาน และโรงงานต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ
 • สรรหาลูกค้าใหม่ที่ส่งผลปาล์มคุณภาพดี
 • วุฒิ ปวส ขึ้นไป การตลาด, การจัดการ, พืชศาสตร์

18-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวส. สาขา บริหารธุรกิจ, การตลาด
 • มีประสบการณ์ในสายงานการจัดซื้ออย่างน้อย 1 ปี
 • เสนออนุมัติใบสั่งซื้อ โดยปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ

18-Jun-18

 

Applied
 • สวัดิการ: ค่าตำแหน่ง ค่าระดับความสามรถ
 • สวัสดิการ : ค่าเกียรตินิยม ค่าเบี้ยขยัน
 • ปรับเงินเดือนทุกปี ตามระดับความสามารถ

16-Jun-18

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • ค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 40,000 บาทต่อปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • วันหยุดพักร้อน / วันหยุดตามประเพณี

15-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • สามารถใช้ Ms Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความซื่อสัตร รับผิดชอบ อดทน
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

15-Jun-18

 

Applied
 • (Negotiate / Sourcing / Pricing)
 • Male, Thai Nationality.
 • Required TOEIC score at least 550 or JLPT Level 4

13-Jun-18

 

Applied