• จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรม Express จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามาใช้โปรแกรม Excel และ Emailได้เป็นอย่างดี

17 hours ago

 

Applied
 • มีความคล่องตัวในเรื่องสินค้าออนไลน์
 • สามารถต่ิดต่อประสานงานภายในและภายนอกองค์กรได้ดี
 • มีประสบการณ์โดยตรง

21-Jun-18

 

Applied
 • Business Administration, Chemical Engineering
 • Enterprise Resource Planning SAP Source to Pay
 • Proficiency in written and spoken English

21-Jun-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Bachelor’s degree in any Field, Ages from 30-38.
 • At least 5-7 years in purchasing direct-indirect.
 • Strong verbal and written communication skills.

20-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านภาษาจีน เรียนจบที่จีน
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อกับประเทศจีน 5 ปี
 • มีทัศนคติที่ดีในการเรียนรู้มีนิสัยการบริการที่ดี

19-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Procure raw material support to factory supply
 • Develop purchasing policy
 • Sourcing new and special specification

18-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบราคาจากลาน และโรงงานต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ
 • สรรหาลูกค้าใหม่ที่ส่งผลปาล์มคุณภาพดี
 • วุฒิ ปวส ขึ้นไป การตลาด, การจัดการ, พืชศาสตร์

18-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวส. สาขา บริหารธุรกิจ, การตลาด
 • มีประสบการณ์ในสายงานการจัดซื้ออย่างน้อย 1 ปี
 • เสนออนุมัติใบสั่งซื้อ โดยปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ

18-Jun-18

 

Applied