• มีประสบการณ์ในด้านธุรกิจduty free พิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัด หรือต่างประเทศได้

18-Aug-17

 

Applied
 • Thai Female age 28 – 35 years
 • At least 5-7 year experience
 • Fluent in English both spoken and written

18-Aug-17

 

Applied
 • จัดหา Supplier ตาม Order
 • สามารถต่อรองราคา Supplier และเทียบราคาได้
 • ปริญญาตรี

17-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor Degree (B.SC., B.A)
 • Computer literacy, Excel, Word, Power point
 • Minimum 4 years in related field

16-Aug-17

 

Applied
 • Good English writing reading & details-oriented
 • Some experience in oversea purchasing and imports
 • Salary negotiable depending on experience

16-Aug-17

THB16k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Accounting and Purchase
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการเงิน/บัญชี
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

16-Aug-17

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ภาษาอังกฤษดี
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อ วางแผน

15-Aug-17

 

Applied
 • จัดทำใบสั่งซื้อ(P/O) และส่งแฟกซ์ให้บริษัท/ร้านค้า
 • เปรียบเทียบและต่อรองราคา ตามรายการความต้องการ
 • บันทึกรายละเอียดการจัดซื้อ และจัดเก็บเอกสารต่างๆ

15-Aug-17

 

Applied
 • จัดทำเอกสารการสั่งซื้อสินค้า
 • การศึกษา ปวช - ปริญญาตรี
 • หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

15-Aug-17

 

Applied
 • Computer proficient. Especially Excel
 • Strong English speaking and writing skills
 • Confidence in communicating with local

14-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.