• ประสบการณ์ อย่างน้อย 3 ปี
 • เจรจาต่อรองราคาเงือนไขการขาย
 • ควบคุมเอกสาการจัดซื้อ

2 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23 ถึง 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์การทางด้านการจัดซื้อ อย่างน้อย 2 ปี

2 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง
 • อายุ 20 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปวส.ขึ้นไป

2 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านฝ่ายจัดซื้อ ขั้นต่ำ 3 ปี
 • จบปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
 • ทำงานล่วงเวลาได้

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in business
 • 3 years of experience in purchasing
 • Knowledge of procurement concepts, process

2 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Degree in Supply Chain Management /Logistics
 • Purchase / Marketing
 • At least 3-5 years of Purchasing import & Export

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experienced in Procurement skill 3-5 years
 • Able to use procurement software
 • Good command in speaking and writing English

2 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ ตำแหน่งจัดซื้อในโรงงานอุตสาหกรรม
 • เปิด vendor ให้ทางบริษัทเรามีโอกาสเข้าไปขายสินค้า
 • ค่าตอบแทนสูง

2 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ ตำแหน่งจัดซื้อในโรงงานอุตสาหกรรม
 • เปิด vendor ให้ทางบริษัทเรามีโอกาสเข้าไปขายสินค้า
 • ค่าตอบแทนสูง

2 hours ago

 

Applied
 • เงินเดือน 18,000-20,000 บาท
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิ ปวช. ปวส. หรือ ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง

2 hours ago

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor's Degree in Industrial Engineering
 • 1-6 years in procurement, sale, marketing
 • Sourcing and Pricing of material

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Logistics, Freight Forwarder, Shipping, Forwarding
 • Procurement, Pricing,Export, Import, Tender
 • Sea Freight, Ocean Freight, Sea, Ocean, Operation

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, 35 years up
 • Bachelor or Master Degree
 • 10 years up supervisory level

2 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย , หญิง อายุ 20 - 35 ปี
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ 3ปีขึ้นไป

2 hours ago

 

Applied
 • Five-day work / week
 • Health & Life Insurances
 • Company's benefit.

2 hours ago

 

Applied
 • Male or female
 • 23 Up Years old at the beginning of employment.
 • Able to work in Lamphun

2 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย หรือหญิง
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

2 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บริหาร บัญชี จัดการ การเงิน
 • มีความรู้และประสบการณ์ในการจัดซื้อ
 • มีทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ

2 hours ago

 

Applied
 • จัดซื้อวัตถุดิบที่สะพานปลา
 • หญิง หรือ ชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาทางด้านประมง

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree or above in Business Admin
 • 15 years experience in procurement&Office
 • High level of interpersonal, problem solving

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Opportunity to work with world’s leading
 • Opportunity to grow in strong organization
 • Opportunity to gain good welfare and well benefits

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • ปฎิบัติงาน ประจำโครงการ 6 วัน (หยุดวันอาทิตย์)
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.)

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 8 years of experience in Business, Accounting
 • Develop and implement sourcing strategies
 • Negotiate contracts, agreements and pricing

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จัดซื้อ
 • จัดซื้อ
 • จัดซื้อ

3 hours ago

 

Applied
 • Experience in purchasing fields
 • Prefers from food industry
 • Good command of English

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Age not over 28 years old
 • At least 1 year’ experience in procurement/trading
 • Able to communicate effectively in English

8 hours ago

 

Applied
 • Procurement Officer and OEM (Neptune Ltd.)
 • Purchasing officer
 • Chemical raw material, Engineering Equipment

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี

11 hours ago

 

Applied
 • Procurement
 • Planning
 • Operation

11 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or Master degree in Engineering
 • Experience in construction procurement
 • Good command in English

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 1 years experience as Purchasing Officer
 • Male / Female, Thai Nationality, age 25-30 years
 • Good command in English

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรโยธา
 • อายุระหว่าง 33 - 38 ปี
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกร

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • -
 • -
 • -

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี
 • ปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ, การตลาด
 • มี Mindset ด้านการจัดซื้อสินค้า

18 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ทุกสาขา
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อ จัดหา 3-5 ปี ขึ้นไป

21 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • ประสบการณ์การทำงานด้านจัดซื้อ

21 hours ago

 

Applied
 • Purchasing supervisor
 • Purchase manager
 • Procurementy

20-Sep-17

 

Applied
 • ประสบการณ์(ปี) : 3 ปีขึ้นไป
 • มีความซื่อสัตย์
 • อายุ(ปี) : 28-35

20-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Chemistry
 • New is graduated welcome
 • Male/Female, age not over 27 years old

20-Sep-17

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • อายุ 23-30 ปี
 • ประสบการณ์ทำงาน 0-5 ปี

20-Sep-17

 

Applied
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ สามารถอ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • ทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

20-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย,หญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ 3 ปีขึ้นไป

20-Sep-17

 

Applied
 • จัดหา Supplier หรือ ตัวแทนจำหน่ายทีมีคุณภาพ
 • ปวช. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

20-Sep-17

 

Applied
 • ทำเอกสารเกี่ยวกับจัดซื้อทั้งหมด
 • หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป ประสบการณ์ 2 ปี
 • ปวช.ขึ้นไป

20-Sep-17

 

Applied
 • จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับงานก่อสร้าง
 • ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์และความชำนาญด้านจัดซื้้อ

20-Sep-17

 

Applied
 • วางแผนการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ
 • ประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อไม่น้อยกว่า 7 ปี
 • มีความรู้ด้านระบบ ISO9001, ISO14001

20-Sep-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบริหาร
 • เพศหญิง อายุ 23-30 ปี
 • มีประสบการด้านงานจัดซื้อ 1-2 ปีขึ้นไป

20-Sep-17

 

Applied
 • หญิง อายุ 24 – 32 ปี
 • ปวส.
 • มีประสบการในสายงาน อย่างน้อย 1 ปี

20-Sep-17

 

Applied
 • รับผิดชอบงานจัดซื้องานตีราคาสินค้าวัตถุดิบ
 • วางแผนการสั่งซื้อและออกใบสั่งซื้อ
 • (ปวส.) หรือปริญญาตรี

20-Sep-17

 

Applied
 • รับผิดชอบในกระบวนการสั่งซื้อสินค้า
 • รับผิดชอบในการตรวจ ส่งมอบ วัสดุอุปกรณ์
 • ประสานงานให้การส่งมอบถูกต้องตรงตามเวลาที่กำหนด

20-Sep-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.