• เพศชาย/หญิง อายุ 22 - 27 ปี
 • ประสบการณ์ด้าน ออกแบบงาน Event ที่หลากหลาย
 • มีประสบการณ์ในการทำงานตรงในสายงาน 1-3 ปี ขึ้นไป

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ23 - 30 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ดี
 • รักงานบริการ

22 hours ago

 

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านภาพลักษณ์องค์กร
 • วางแผนประชาสัมพันธ์ และกาหนดงบประมาณประชาสัมพันธ์
 • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชน

20-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor’s or higher degree in Public Relations
 • 2-3 years’ experience in public relations
 • Strong communication and interpersonal skill

19-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี
 • สมัครผ่านทาง Apply Now

18-Jun-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Develop, implement & execute communication in PR
 • Handle media inquiries, track media coverage
 • Work with media outlets to publish timely company

18-Jun-18

 

Applied
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • โบนัส

18-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • ออกเยี่ยมลูกค้า เก็บข้อมูลลูกค้า
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การตลาด
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

15-Jun-18

 

Applied
 • ส่งเสริมการขาย,ประชาสัมพันธ์
 • วุฒิปริญญาตรี(ทุกสาขา) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เป็นลูกเกษตรกรเเละมีภูมิลำเนา

15-Jun-18

 

Applied
 • ส่งเสริมการขาย,ประชาสัมพันธ์
 • วุฒิปริญญาตรี(ทุกสาขา) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เป็นลูกเกษตรกรเเละมีภูมิลำเนา

15-Jun-18

 

Applied
 • ส่งเสริมการขาย,ประชาสัมพันธ์
 • วุฒิปริญญาตรี(ทุกสาขา) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เป็นลูกเกษตรกรเเละมีภูมิลำเนา

15-Jun-18

 

Applied
 • ส่งเสริมการขาย,ประชาสัมพันธ์
 • วุฒิปริญญาตรี(ทุกสาขา) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เป็นลูกเกษตรกรเเละมีภูมิลำเนา

15-Jun-18

 

Applied
 • Writing an article for magazines and others
 • Planning, developing, implementing PR strategies
 • Communicating with colleagues

13-Jun-18

 

Applied