• ดูแลและบริหารสื่อออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับ Social Me
 • รู้จักและสามารถใช้ Tools ต่างๆ ของสื่อออนไน์ได้
 • สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop,lllustrator ได้

02-Aug-20

THB13k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • Age not over 25 years old
 • Bachelor Degree in Business or Mass Communication
 • Able to go business trip to upcountry

31-Jul-20

 

Applied
 • หญิง 20-30 ปี ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ไม่จำกัดวุฒิ
 • เงินเดือน 18,000-22,000 @สำนักงานใหญ่ ชิดลม
 • ร่วม Play/Learn/Work และเติบโตไปพร้อมกัน

28-Jul-20

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • ดูแลและบริหารสื่อออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับ Social Me
 • รู้จักและสามารถใช้ Tools ต่างๆ ของสื่อออนไน์ได้
 • สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop,lllustrator ได้

28-Jul-20

THB13k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • Degree in Marketing, Mass Communication Multimedia
 • New Graduates are welcome
 • Microsoft Office – Excel, Word, and PowerPoint

28-Jul-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?