• ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
 • สามารถทำงานวันเสาร์ - อาทิตย์ได้ (หยุดวันจันทร์)

22 hours ago

 

Applied
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • รักในงานบริการ
 • สามารถทำงานวันเสาร์ - อาทิตย์ได้ (หยุดวันจันทร์)

22 hours ago

 

Applied
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • รักในงานบริการ
 • สามารถทำงานวันเสาร์ - อาทิตย์ได้ (หยุดวันจันทร์)

22 hours ago

 

Applied
 • ดูแล facebook , line, และ website ของบริษัท
 • location: สุรินทร์
 • สามารถทำงานนอกเวลาได้

11-Dec-18

 

Applied
 • แนะนำสินค้าให้กับร้านค้าปลีกต่างๆ
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

11-Dec-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • แนะนำสินค้าให้กับร้านค้าปลีกต่างๆ
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

11-Dec-18

 

Applied
 • Writing an article for magazines and others
 • Planning, developing, implementing PR strategies
 • Communicating with colleagues

11-Dec-18

 

Applied
 • บุคลิกดี มีความขยัน อดทน และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ปวช. หรือ ปวส.
 • มีประสบการณ์ในด้าน Operator หรือ Reception

11-Dec-18

 

Applied
 • ให้ข้อมูลลูกค้าที่เข้ามาท่องเที่ยว
 • ระดับการศึกษา : ม.6 - ปริญญาตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

11-Dec-18

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

11-Dec-18

 

Applied
 • เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ หรือบทความ
 • มีประสบการณ์ด้านงานประชาสัมพันธ์
 • PR

10-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6 , ปวช. , ปวส. , ปริญญาตรี
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ต้องการเรียนรู้สายงานธุรกิจธนา

10-Dec-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในงานด้านการบริการ
 • จัดส่งเอกสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ ให้กับเจ้าของห้องชุด
 • ดูแล ตรวจสอบการรักษาความสะอาด

10-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี ทุกสาขาที่มีใจรักสิ่งแวดล้อม
 • รักในงานท้าทาย ชอบการเดินทาง และไม่จำเจ
 • มีประสบการณ์การทำงานเพื่อสังคม

10-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี ทุกสาขาที่มีใจรักสิ่งแวดล้อม
 • รักในงานท้าทาย ชอบการเดินทาง และไม่จำเจ
 • มีประสบการณ์การทำงานเพื่อสังคม

10-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี ทุกสาขาที่มีใจรักสิ่งแวดล้อม
 • รักในงานท้าทาย ชอบการเดินทาง และไม่จำเจ
 • มีประสบการณ์การทำงานเพื่อสังคม

10-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี ทุกสาขาที่มีใจรักสิ่งแวดล้อม
 • รักในงานท้าทาย ชอบการเดินทาง และไม่จำเจ
 • มีประสบการณ์การทำงานเพื่อสังคม

10-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี ทุกสาขาที่มีใจรักสิ่่งแวดล้อม
 • รักในงานท้าทาย ชอบการเดินทาง และไม่จำเจ
 • มีประสบการณ์การทำงานเพื่อสังคม

10-Dec-18

 

Applied
 • ดูแลและบริหารสื่อออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับ Social Me
 • รู้จักและสามารถใช้ Tools ต่างๆ ของสื่อออนไน์ได้
 • สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop,lllustrator ได้

07-Dec-18

THB13k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ด้านกิจกรรม PR+CSR+SDG

07-Dec-18

 

Applied
 • Public Relations
 • 1-4 years of experience
 • Positive attitude

07-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • 2 years experience in Public Relation and CSR
 • Good command in English
 • Bachelor Degree in any field.

07-Dec-18

 

Applied
 • ประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านเวปไซต์และสื่ออินเตอร์เน็ต
 • ระดับการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป
 • ประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านเวปไซต์และสื่ออินเตอร์เน็ต

07-Dec-18

 

Applied
 • ประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านเวปไซต์และสื่ออินเตอร์เน็ต
 • ระดับการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป
 • ประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านเวปไซต์และสื่ออินเตอร์เน็ต

07-Dec-18

 

Applied
 • ประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านเวปไซต์และสื่ออินเตอร์เน็ต
 • ระดับการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป
 • ประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านเวปไซต์และสื่ออินเตอร์เน็ต

07-Dec-18

 

Applied
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส ขึ้นไป
 • สามารถทำงานช่วงวันหยุดไปได้

07-Dec-18

 

Applied
 • Good communication and coordination skills
 • Good command of english
 • Bachelor’s degree in political science, economics

06-Dec-18

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • เขียนบทความ สร้าง content เพื่อส่งออกไปสื่อต่างๆ
 • บริหารจัดการช่องทางสื่อสารออนไลน์
 • บริหารจัดการงานแถลงข่าว ประสานงานสื่อมวลชน

06-Dec-18

 

Applied

PR Officer

Carabao Tawandang Co., Ltd.

Bangkok Area - Samutprakarn

 • มีประสบการณ์งาน PG หรือเชียร์สินค้า
 • มีบุคลิกภาพดี รูปร่างหน้าตาดี มีทักษะโน้มน้าว
 • เชียร์สินค้า นำเสนอสินค้า

06-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.ต้น เป็นต้นไป
 • ขยันขันแข็ง มีความรับผิดชอบ
 • มีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

06-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาการตลาด หรือสาขาอื่นๆ
 • ประสบการณ์ด้านงาน PR ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และประสานงาน

06-Dec-18

 

Applied
 • พนักงานประสัมพันธ์
 • Receptionist and Administrator
 • Admin ธุรการ

06-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or above in related field
 • Minimum 2 years’experience in property sale
 • Proficiency in Microsoft Office

06-Dec-18

 

Applied
 • Age between 23 - 30 years old
 • Bachelor degree or higher in marketing
 • Have experience in Marketing / Branding 1-3 years

05-Dec-18

 

Applied
 • จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์
 • ให้ข้อมูลลูกค้าแจ้งข่าวสารให้ลูกค้ารับทราบข้อมูล
 • ปริญญาตรี

04-Dec-18

 

Applied
 • ทำแผนประชาสัมพันธ์งานต่างๆของลูกค้า
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • พบลูกค้าในงานที่เกี่ยวข้อง

04-Dec-18

 

Applied