• ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ผลักดันทีมงานให้ไปถึงเป้าหมาย
  • สามารถทำงานร่วมกับทั้งภายนอกและภายในองค์กร

16-Feb-20

 

Applied
  • Marketing, Communication, and Advertising
  • Positive and CAN-DO attitude
  • Understanding of financial and E-payment/ E-Wallet

13-Feb-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?