• ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • เพศหญิง ชาย สัญชาติไทย

2 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Sales Project background, B2B
 • Dealing with Constructor,Architects, Project Owner
 • Good command of English

7 hours ago

 

Applied
 • Experience in selling building material.
 • Good command in English
 • Network connection with customer / Close sales.

7 hours ago

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • At least 2-3 years experience in Sales
 • Can coordinate with adults.
 • Make a quotation

20 hours ago

 

Applied
 • ทำงานเป็นทีม
 • มีความมุ่งมั่นให้ถึงเป้าหมาย
 • มีประสบการณ์ยินดีรับพิจารณาเป็นพิเศษ

11-Dec-18

THB25k - 35k /month (includes high commission)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ปริญญาตรี สาขาการออกแบบสถาปัตยกรรม,โยธา,การตลาด
 • มีประสบการณ์ในการติดต่อกับหน่วยงานสถาปนิก
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร การเจรจา

11-Dec-18

 

Applied
 • Project sales, Solution sales, Sales executive
 • Samsung B2B distributor - enterprise mobility
 • Samsung authorized service & repair - mobility

11-Dec-18

 

Applied
 • Minimum 3 years experience in mechanical or elec
 • Very good communications, penetrations, and nego
 • Driving license

11-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ในการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • สร้างกลยุทธ์การขายและวิเคราะห์ยอดขาย
 • ทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย

11-Dec-18

 

Applied
 • Selling broadcast & networking system cable
 • Selling to infrastructure, transports & industrial

11-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายอสังหาริมทรัพย์ 0 – 3 ปี
 • มีทักษะในการเรียนรู้ และมีใจรักงานบริการ
 • บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี

11-Dec-18

 

Applied
 • Sales of gypsum systems, products & solutions
 • Knowledge in broad technical& building materials
 • Flexible to work in Northern region

10-Dec-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์การขายอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศ
 • สามารถปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้

10-Dec-18

 

Applied
 • ดูแลลูกค้าเก่าและหาลูกค้าใหม่
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีภาวะผู้นำ มีทักษะในการเจรจาต่อรอง รักงานบริการ

10-Dec-18

 

Applied
 • 1 yr experience in project sales/sales specifier
 • Strong connection in Construction Business
 • Quarterly commission

10-Dec-18

 

Applied
 • อายุ 24-30 ปี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

08-Dec-18

 

Applied
 • ดำเนินการจัด event งานท่องเที่ยวและโรงแรม
 • วางแผน บริหารจัดการ Timeline ได้ดี
 • บริษัทเล็กดูแลกันเหมือนพี่น้อง ทำงานเป็นทีม

07-Dec-18

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Degree in Architecture / Interior Design
 • Experience in Sales, High-end Product
 • ็High incentive

07-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 30-40 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล,วิศวกรอุตสาหการ
 • มีประสบการณ์ทำงานในระดับหัวหน้างานไม่น้อยกว่า 5 ปี

07-Dec-18

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor's degree in any related fields
 • 1 year experience in Sales, Account executive
 • New graduate welcome

07-Dec-18

 

Applied
 • Sales Representative(IT Project),ขายโปรเจคIT
 • ปริญญาตรีทุกสาขา ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี บุคลิกดี
 • คล่องตัว มียานพาหนะจะพิจารณาพิเศษ

07-Dec-18

THB30k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • High Commission / Incentive
 • Selling Lighting Products / Lighting Solutions
 • Exp. in dealing with Interior / Lighting Designer

07-Dec-18

Base salary + high commission

Applied
 • Degree in Interior, Architect, Product Design
 • Exp. in dealing with interior/lighting designer
 • Good salary and benefits

07-Dec-18

Base salary + high commission

Applied
 • Having 2-5 years working experience
 • Good in MS office
 • Good communication skill of English

07-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีใจรักงานบริการ

07-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีใจรักงานบริการ

07-Dec-18

 

Applied
 • ขายสินค้า ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ
 • ปฏิบัติการขายเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนก
 • จัดเรียงสินค้าในพื้นที่ขายและพื้นที่ Promotion

07-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีใจรักงานบริการ

07-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีใจรักงานบริการ

07-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีใจรักงานบริการ

07-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีใจรักงานบริการ

07-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีใจรักงานบริการ

07-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีใจรักงานบริการ

07-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีใจรักงานบริการ

07-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีใจรักงานบริการ

07-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีใจรักงานบริการ

07-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีใจรักงานบริการ

07-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีใจรักงานบริการ

07-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีใจรักงานบริการ

07-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีใจรักงานบริการ

07-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีใจรักงานบริการ

07-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีใจรักงานบริการ

07-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีใจรักงานบริการ

07-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีใจรักงานบริการ

07-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีใจรักงานบริการ

07-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีใจรักงานบริการ

07-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีใจรักงานบริการ

07-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีใจรักงานบริการ

07-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีใจรักงานบริการ

07-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีใจรักงานบริการ

07-Dec-18

 

Applied