• อายุ 24-30 ปี
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

15-Dec-18

 

Applied
  • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
  • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
  • เพศหญิง ชาย สัญชาติไทย

14-Dec-18

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
  • Account Manager (MOE) (Enterprise Business)
  • IT/Storage,sales project owner to drive sales
  • Information / Computer Science,customer relations

14-Dec-18

 

Applied
  • ดำเนินการจัด event งานท่องเที่ยวและโรงแรม
  • วางแผน บริหารจัดการ Timeline ได้ดี
  • บริษัทเล็กดูแลกันเหมือนพี่น้อง ทำงานเป็นทีม

14-Dec-18

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
  • Degree in Architecture / Interior Design
  • Experience in Sales, High-end Product
  • ็High incentive

14-Dec-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

  • ขายสินค้า ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ
  • ปฏิบัติการขายเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนก
  • จัดเรียงสินค้าในพื้นที่ขายและพื้นที่ Promotion

14-Dec-18

 

Applied
  • Develop&Maintain a good relationship with customer
  • Support sales and marketing activity by promoting
  • Expand business opportunities

13-Dec-18

 

Applied
  • ดูแลงานขายโคมไฟให้แก่โครงการ
  • มีรถยนต์ส่วนตัว
  • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี

13-Dec-18

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
  • Selling broadcast & networking system cable
  • Selling to infrastructure, transports & industrial

11-Dec-18

Salary negotiable

Applied
  • 1 yr experience in project sales/sales specifier
  • Strong connection in Construction Business
  • Quarterly commission

10-Dec-18

 

Applied
  • new graduate นักศึกษาจบใหม่
  • sales representative
  • พนักงานขาย

05-Dec-18

Base salary + high commission

Applied