• ดำเนินการจัด event งานท่องเที่ยวและโรงแรม
 • วางแผน บริหารจัดการ Timeline ได้ดี
 • บริษัทเล็กดูแลกันเหมือนพี่น้อง ทำงานเป็นทีม

58 mins ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Degree in Architecture / Interior Design
 • Experience in Sales, High-end Product
 • ็High incentive

58 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 30-40 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล,วิศวกรอุตสาหการ
 • มีประสบการณ์ทำงานในระดับหัวหน้างานไม่น้อยกว่า 5 ปี

58 mins ago

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีใจรักงานบริการ

59 mins ago

 

Applied
 • ขายสินค้า ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ
 • ปฏิบัติการขายเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนก
 • จัดเรียงสินค้าในพื้นที่ขายและพื้นที่ Promotion

59 mins ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • เพศหญิง ชาย สัญชาติไทย

5 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Develop&Maintain a good relationship with customer
 • Support sales and marketing activity by promoting
 • Expand business opportunities

10 hours ago

 

Applied
 • ดูแลงานขายโคมไฟให้แก่โครงการ
 • มีรถยนต์ส่วนตัว
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี

23 hours ago

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • ทำงานเป็นทีม
 • มีความมุ่งมั่นให้ถึงเป้าหมาย
 • มีประสบการณ์ยินดีรับพิจารณาเป็นพิเศษ

11-Dec-18

THB25k - 35k /month (includes high commission)

Applied
 • Selling broadcast & networking system cable
 • Selling to infrastructure, transports & industrial

11-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • 1 yr experience in project sales/sales specifier
 • Strong connection in Construction Business
 • Quarterly commission

10-Dec-18

 

Applied
 • อายุ 24-30 ปี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

08-Dec-18

 

Applied
 • Having 2-5 years working experience
 • Good in MS office
 • Good communication skill of English

07-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • new graduate นักศึกษาจบใหม่
 • sales representative
 • พนักงานขาย

05-Dec-18

Base salary + high commission

Applied