• ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • เพศหญิง ชาย สัญชาติไทย

5 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor degree in business, civil engineering
 • Responsible for quarterly & annual sales planning
 • Good command of written and spoken English

7 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in business, civil engineering
 • Prior responsibility in delivering sales/revenue
 • Good command of written and spoken English

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Electrical, Solar Engineering
 • 3-5 years in solar, wind, water and power plant
 • Good skill in Design, AutoCad or PVSyst system

13-Sep-19

 

Applied
 • 5 ปีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสาธารณูปโภคด้านน้ำ
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการน้ำ
 • ทักษะด้านการวิเคราะห์ทางการเงินและการลงทุน

13-Sep-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Project sales
 • Sales manager
 • Residential sales

13-Sep-19

 

Applied
 • Greenfield Project Sales
 • Industrial Automation
 • Key Account Management

12-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • Project Sales Functions/Construction Products
 • Exp. Working at Managerial Level
 • Good Command of English

11-Sep-19

 

Applied
 • High Commission & Incentive
 • Experience in Project Sales is preferrable
 • Background in managing team

11-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • Channel Partner/SI/Distributors/State Enterprise
 • 3 Years of B2B Sales Experience
 • Good Command of both Spoken and Written English

11-Sep-19

 

Applied
 • Business Development, Mandarin, IT Platform
 • Chinese Speaking, Sales, Project Management
 • Financial product / E-Commerce Platform

11-Sep-19

 

Applied
 • อายุ 24-30 ปี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

10-Sep-19

 

Applied
 • Salesforce
 • Project Management
 • Unique Product

10-Sep-19

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied