• มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับภาคีวิศวกรรม
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
 • ประสบการณ์การทำงานติดตั้งงานระบบไฟฟ้า 5 ปี ขึ้นไป

15-Aug-19

 

Applied
 • Mechanical
 • Construction
 • Engineering license

13-Aug-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • เดินทางทำงานต่างประเทศ
 • โบนัสตามผลประกอบการ
 • สวัสดิการบริษัท

09-Aug-19

 

Applied
 • Mechanical Engineer, Project Engineer
 • Experience in Project Control
 • Working in Petrochemical Industries is preferable

01-Aug-19

 

Applied