• โอกาสเติบโตไปพร้อมกับบริษัท
 • มีประสบการณ์ด้านงานหน้าสนามอย่างน้อย 8 ปี
 • สามารถวางแผนงาน ตรวจสอบ จัดงานหน้าสนามให้ลุล่วงได้

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • บริหารงานก่อสร้างบ้านแนวราบ Pre cast - Tunnelform
 • รับหลายอัตรา
 • สัมภาษณ์แล้วรู้ผลทันที

29-May-20

THB55k - 90k /month

Applied
 • Develop and Implement business strategies
 • 10 year+ in Sales Manager, Project Base
 • Good command of English

29-May-20

 

Applied
 • Contract Manager,Engineering/Construction projects
 • Leading Rail Electronic solution services provider
 • 5 working days, Good benefits, BTS/MRT access

29-May-20

Salary negotiable

Applied
 • Commercial Project Manager
 • Experience in substation
 • Can travel

29-May-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • 5+ years’ experience in project management
 • Experience in digital product development
 • Insurance project exposure

29-May-20

 

Applied
 • Project Management;Software Development
 • Scrum Master;Project Implementation
 • IT Delivery;PMP

29-May-20

Salary negotiable

Applied
 • Possess over 3 years of experience in IT Solution
 • Experience in sales of Government or Banking
 • มีค่า Commision

29-May-20

Salary negotiable

Applied
 • New Project Management
 • Cost Analysis and Planning
 • New Model Engineering

29-May-20

 

Applied
 • Global consumer packaging equipment company
 • Leading player in the market
 • Opportunity to contribute in regional level

29-May-20

Salary negotiable

Applied
 • Head projects of product development
 • Control NPD project network
 • Analyze and find new opportunities in new market

29-May-20

Salary negotiable

Applied
 • IT Project
 • Project Managment
 • Agile Project

28-May-20

 

Applied
 • Civil Engineering Degree or Related Field
 • 3 Yrs as Site Engineer for High-Rise Building
 • Good Background in Standard for Building Const

28-May-20

 

Applied
 • 3 years of project management experience
 • Wireless Background , Mobile Network
 • project management methodologies

28-May-20

 

Applied
 • Manage Digital Marketing Projects
 • 4+ Yrs in Project Management or Coordination
 • Good in English Both Reading and Writing

28-May-20

 

Applied
 • 7+ Yrs' in Financial Services/Information System
 • 5+ Yrs as Bus. Analyst/Implementation Project Mngr
 • Knowledge of Project Mgmt Methodologies

28-May-20

 

Applied
 • Minimum 02 years of experience directly
 • Proficiency in Microsoft Office
 • Doing other engineering works, if required

28-May-20

Salary negotiable

Applied
 • project manager, scrum master, project management
 • project management officer, pm, manager, consult
 • agile methodologies, insurance, project director

28-May-20

 

Applied
 • 2-4 years’ experience in project management
 • Experience in SAP or CRM full life cycle projects
 • Experience with Salesforces solutions

28-May-20

Salary negotiable

Applied
 • Mechatronics, Engineering, Installation
 • Project Manager
 • Multi-national Culture

27-May-20

 

Applied
 • Project manager / PMO manager
 • Corporate Strategy / Corporate Planning
 • Process Improvement / Change management

27-May-20

 

Applied
 • บริหารงานก่อสร้างบ้านแนวราบ Pre cast - Tunnelform
 • รับหลายอัตรา
 • สัมภาษณ์แล้วรู้ผลทันที

27-May-20

THB55k - 90k /month

Applied
 • Project Management
 • CRM Solution
 • Marketing solution

27-May-20

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Engineering/Architecture with management skill
 • Project management background
 • Good command of English

27-May-20

 

Applied
 • Project Management
 • Digital Project
 • Customer Experience

27-May-20

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Great Career Advancement
 • Competitive Remuneration Packages
 • Exciting & Dynamic Organisation

27-May-20

THB90k - 160k /month (includes high commission)

Applied
 • Minimum 15 years experiences in Landscape
 • Project management and Coordination ability
 • Experiences in landscape design and architectural

26-May-20

Salary negotiable

Applied
 • 4+ years’ experience in IT and SAP
 • Experienced in Salesforce
 • Excellent knowledge of full business software

26-May-20

Salary negotiable

Applied
 • 5 yrs+ IT Management, Project Management,or relate
 • Age between 42-48 years old
 • Good command of English/ Strong Management

26-May-20

Salary negotiable

Applied
 • Scrum Master
 • Development Manager
 • English

26-May-20

 

Applied
 • บริหารงานก่อสร้างบ้านแนวราบ Pre cast - Tunnelform
 • รับหลายอัตรา
 • สัมภาษณ์แล้วรู้ผลทันที

25-May-20

THB55k - 90k /month

Applied
 • Project Management
 • E-Payment
 • Banking

25-May-20

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์อย่างต่ำ 2 ปี ในการตลาดหรือการขาย
 • ทักษะการสื่อสารที่ดีและสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ
 • มีใจในการบริการลูกค้า

25-May-20

Salary negotiable

Applied
 • 3-5 years’experience managing ERP projects
 • Have knowledge in ERP and manufacturing systems
 • Good command of English

14-May-20

Salary negotiable

Applied