• วางแผนงานให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายที่ได้รับ
 • ดูแล-รักษาฐานลูกค้า (เดิม/ใหม่) อย่างต่อเนื่อง
 • นำเสนอโครงการต่อกลุ่มลูกค้าพร้อมปิดการขายให้สำเร็จ

05-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Have experience in Business Process Development
 • Bachelor degree in Information Technology
 • Fast learning and strong analytical skills

05-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • management office
 • project management
 • Nakhonratchasima

04-Aug-20

 

Applied
 • IT, digital and event organization knowledge
 • Experience in IT , digital and event organization
 • Able to solve immediate problems

03-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • PMO
 • Program management
 • Project Management

01-Aug-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?