• ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 5-10 ปี
 • มีใบ กว. จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็คทรอนิค
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

2 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • สาขาไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์
 • ประสบการณ์งานขายอย่างน้อย 1-2 ปี
 • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้น

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in civil engineering or equivalent
 • New graduate are welcome
 • Eager learn optimistic & good adaptability skills

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี (วศบ.) ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 6 ปีขึ้นไป
 • ประกันสังคม โบนัสประจำปี อาหารกลางวัน

2 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Leading and coordinating all technical activities
 • Bachelor’s degree in Mechanical or Mechatronic
 • At least 6 years of experience operating

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male, aged between 23-30
 • Degree in Electrical and Mechanical Engineer ONLY
 • 0-2 years working experience in technical

2 hours ago

 

Applied
 • working experience as a project engineer
 • BS degree in Engineering or relevant field
 • Good in English

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Electrical Engineer, Male, Age <32 years
 • Passed field of Project
 • Oil & gas preferred

2 hours ago

 

Applied
 • A university degree, preferably in Engineering
 • Works as Project QA or QA Engineer
 • 5 years of experience in relevant role

2 hours ago

 

Applied
 • Good command of both written and spoken English.
 • Have experience in processing engineering
 • Ability to travel

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 23-35 ปี ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์งาน Project หรือดูแล Site งาน
 • เขียนแบบโปรแกรม Auto cad หรือ Solid Work ได้

2 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 25-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ด้านการประสานงาน หรือบริหารโครงการ

2 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ เครื่องกล
 • สามารถขับรถยนต์และมีใบขับขี่

2 hours ago

 

Applied
 • Male only, age 23-30 Years, Have own car
 • 0-1 Y Exp in Sales Engineer with IT Products
 • Good in English, Sales skill and good presentation

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Project Engineer
 • Onshore oil & gas experience
 • Manpower planing

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมงานติดตั้ง และ ตรวจสอบการติดตั้ง
 • ควบคุมงบประมาณ
 • วางนโยบายระดับไซต์งานหรือโครงการ

11 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ถึง 35 ปี
 • ปวส. สาขาอิเลคทรอนิกส์,เทคนิคการผลิต,ไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

11 hours ago

 

Applied
 • วิศวกรไฟฟ้าและวิศวกรเครื่องกล
 • ประสบการณ์งาน 2 ปี
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Optic Fiber
 • มีความรู้ความสามารถในการสรุปงาน

20 hours ago

 

Applied
 • 5+ years of experience
 • Bachelor degree in engineering
 • Having experience in new product introduction(NPI)

20 hours ago

 

Applied
 • Mechanical Engineering
 • Project management
 • Rubber industry

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป

21-Sep-17

 

Applied
 • Have experience in testing field related with Auto
 • Lead development team & address tasks to appropria
 • Good product development activity

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Electrical and Mechanical Engineering
 • Complied with quality, environmental and safety
 • 5+ years experience

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Electrical and Mechanical Engineering
 • Complied with quality, environmental and safety
 • 5+ years experience

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลหน้า site งานก่อสร้าง
 • มีใบ กว ภาคี วิศวกร เป็นขั้นต่ำ
 • มีประสบการณ์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี

21-Sep-17

 

Applied
 • Assist to perform circuit analysis, stability
 • Assist with component selection
 • Troubleshoot and technical documentation

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรม
 • สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกร (กว.

21-Sep-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา (มีใบ กว.)
 • มีประสบการณ์งานก่อสร้างอาคารสูง 8 ชั้นขึ้นไป 3 ปี
 • สามารถตรวจสอบแบบ และประมาณราคาได้

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างบ้านอย่างน้อย 5 ปี

21-Sep-17

 

Applied
 • At least one to three years of relevant experience
 • Define sales plan \ Select prospect
 • Developing existing account and close new business

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Instrumentation, Electrical Engineer.
 • Direct and control the activities of Project.
 • Ensuring project work engineering standard.

21-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

21-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศกรรม (กว.ระดับสามัญ)

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • 10 years experience in Asphalt road construction
 • Experience in large road construction project
 • Able to travel to upcountry

21-Sep-17

 

Applied
 • Good command in English and MS Office
 • Bachelor’s degree in Electrical Engineering
 • 3 years working experience in Project Management

21-Sep-17

 

Applied
 • Process Engineer
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเคมี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Exp. in sales, especially in Lighting Product
 • Have own car & driver license
 • High Commission & Incentive

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Mechanical, I.E., Electrical
 • Project Management, Estimate Cost, Machine install
 • Program MS Project, AutoCAD will be advantage.

21-Sep-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี
 • สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและวิศวกรรมเครื่องกล
 • ประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี

21-Sep-17

 

Applied
 • Bonus 3 mths., COLA, Housing, Meal, Med Ins., etc.
 • A famous construction company
 • Exp. as a civil engineer over 7 yrs.

21-Sep-17

 

Applied
 • Degree or higher in Engineering or equivalent
 • 3 years+ of experience in Project engineer
 • Strong Leadership and Interpersonal skills

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • 0-2 years experience in technical or electrical.
 • Experience in modern farm equipment
 • Male, age between 23-30 years

21-Sep-17

 

Applied
 • Degree in Engineering fields
 • 2-3 years experience in Project management
 • Good English communication

21-Sep-17

 

Applied
 • In-depth Road Construction Experience
 • Established International Company
 • Attractive benefits and package

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Senior Project Engineer.
 • All types of Engineer are welcome.
 • able to provide safety training.

20-Sep-17

 

Applied
 • Interested in being a part of new project.
 • Prefer Electrical, Mechatronic and related fields.
 • Food industry background is a plus.

20-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Engineering
 • 1-3 years working experience in Project engineer
 • JLPT N3

20-Sep-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.