• สามารถเลือกทำเลที่สนใจได้
 • รับหลายอัตรา
 • สัมภาษณ์แล้วรู้ผลทันที

9 hours ago

THB45k - 70k /month

Applied
 • Project Structural , technical design,proposal,
 • plan, analyse , estimation,Real Estate
 • Preparation of drawings, giving instruction, check

17 hours ago

 

Applied
 • Project Manager / Project Engineer
 • Prepare and manage project schedule
 • Budget management

17 hours ago

THB45k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Electrical/Control system
 • management of scope, cost, schedules
 • Identifying and managing key suppliers

22 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา หรือเกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านควบคุมงานก่อสร้าง อย่างน้อย 5 ปี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ และมีทักษะในการนำเสนอ

16-Oct-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Lead projects and manage activities
 • Bachelor's Degree in Engineering
 • 3 years relevant experience, good English

15-Oct-19

 

Applied
 • testing on ERP application
 • Knowledgeable in ERP systems and flows
 • Software Quality Assurance (manual test)

15-Oct-19

 

Applied
 • Age between 40 - 47 years old, male is preferred
 • Exp Project Management in waste water treatment
 • Strong AutoCAD/ Able to design waste water system

15-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • EIC engineering
 • Electrical, Instrument, Control
 • Project Engineer

15-Oct-19

 

Applied
 • Machines and Drives
 • Electrical
 • Electric Motors

15-Oct-19

 

Applied
 • สามารถเลือกทำเลที่สนใจได้
 • รับหลายอัตรา
 • สัมภาษณ์แล้วรู้ผลทันที

14-Oct-19

THB45k - 70k /month

Applied
 • สามารถเลือกทำเลที่สนใจได้
 • รับหลายอัตรา
 • สัมภาษณ์แล้วรู้ผลทันที

14-Oct-19

THB45k - 70k /month

Applied
 • การศึกษา ไม่ต่ากว่าปริญญาตรี (วศ.บ.)
 • ประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีความสามารถในการบริหารจัดการและมีความเป็นผู้นำ

14-Oct-19

 

Applied
 • SOLAR ROOFTOP
 • SOLAR ENERGY
 • RENEWABLE ENERGY

14-Oct-19

 

Applied
 • 4+ years of experience as site or project engineer
 • Exposure to real estate projects
 • Civil engineer license holder

13-Oct-19

 

Applied
 • Experience of Complicated Project Management
 • Degree in Telecom, Network, Engineering/ ICT
 • Strong Interpersonal & Project Management skills

13-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • Exp to Design Solar Panel /Solar power system
 • Electrical Design/High-voltage by use CAD drawing
 • Good English for business working is a must

11-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนงานโครงการและแนวทางดำเนินการบริหาร
 • กำกับดูแลการก่อสร้าง
 • -

11-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • โอกาสเติบโตไปพร้อมกับบริษัท
 • มีประสบการณ์ด้านงานหน้าสนามอย่างน้อย 4 ปี
 • สามารถวางแผนงาน ตรวจสอบ จัดงานหน้าสนามให้ลุล่วงได้

11-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • experience in electrical and mechanical engineer
 • QS MEP
 • Thai National only

10-Oct-19

Salary negotiable

Applied